Tijdens de huidige energiecrisis besparen datacenters veel kosten door green storage

Een man in een pak en stropdas glimlacht voor een witte achtergrond.
Tijdens de huidige energiecrisis besparen datacenters veel kosten door green storage

Volgens Computer Weekly is green IT belangrijker dan ooit voor datacenters die hun elektriciteitsrekeningen in de afgelopen drie jaar met 40% hebben zien stijgen tot 10-30% van de totale operationele kosten. Een zorgvuldige keuze in de onderdelen die gezamenlijk de technologische infrastructuur vormen kan deze kosten aanzienlijk omlaag brengen. Zo is een groene aanpak goed voor de bottom line, door besparingen in de kosten voor energie, ruimte en koeling.

Deze besparingen zijn mogelijk omdat moderne flash storage compacter en energiezuiniger is dan traditionele harddisks, maar ook omdat hardware in de vorm van individuele modules en as-a-service  data storage besparingen opleveren doordat daarbij alleen energie wordt verbruikt wanneer storage daadwerkelijk wordt gebruikt. Dus geen over-provisioning en geen ‘forklift-upgrades’  inclusief de kosten, uitval en e-afval die daarmee gepaard gaan.

De behoefte aan ‘groen’

Het gebruik van green IT en green storage hebben directe gevolgen voor het bedrijfsleven. De volgende generatie jonge werknemers wil werken voor bedrijven die laten zien dat ze om het milieu en de maatschappij geven. Bovendien blijkt uit onderzoek van KPMG dat 76% van de Nederlandse bedrijven – in meer of mindere mate – bezig is met ESG-criteria. Organisaties stellen dus vaak doelen voor zichzelf vast om aan hun eigen ESG-criteria te voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-uitstoot. Goede scores op deze ESG-criteria kunnen een positief effect hebben op de bedrijfsresultaten, door bijvoorbeeld nieuwe klanten aan te trekken. Hierom zijn ESG-initiatieven nog nooit zo belangrijk geweest.

De problemen nemen toe door het feit dat de energieprijzen nog nooit zo sterk zijn gestegen en onstabiel zijn geweest als nu. En het lijkt erop dat die kosten zullen blijven stijgen. Deze inflatie beïnvloedt de kosten van alle goederen, maar niet proportioneel. Volgens de Organisation for Economic Co-operation and Development is in Europa en Amerika de jaarlijkse procentuele verandering in de energieprijzen verdubbeld, verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd ten opzichte van andere goederen, zoals levensmiddelen. Dit is een enorm probleem voor bedrijven, want ongeveer 3% van alle elektriciteit wereldwijd wordt gebruikt door datacenters. In Nederland is dit 2,8 procent, volgens recente cijfers van het CBS. Mocht deze ontwikkeling niet goed beheerd worden, dan kan de IT-infrastructuur kostbare elektriciteit opslurpen om de hardware van stroom en koeling te voorzien. Bovendien neemt het vaak een grote hoeveelheid fysieke ruimte in beslag. Met de oplopende inflatie van de energieprijzen, zal een hoog elektriciteitsverbruik bedrijven raken waar het pijn doet, namelijk in hun winst.

Moderne flash storage: drie groene voordelen die helpen om te besparen

Een belangrijk nadeel van traditionele harddisks is hun lage opslagdichtheid in vergelijking met SSD’s. Flash biedt een veel hogere capaciteit per drive. Op dit moment worden er al flashdrives met een capaciteit van bijna 50TB aangeboden en deze capaciteit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Traditionele harddisks zullen waarschijnlijk niet verder komen dan 20 à 30 TB. Bovendien verbruikt een draaiende schijf – met zijn bewegende onderdelen – veel meer stroom dan flash. Harddisks verbruiken een aantal watts tijdens lees- en schrijfoperaties. In rust blijft het stroomverbruik ongeveer gelijk, omdat de schijven blijven draaien. Het operationele stroomverbruik van flash is ongeveer vergelijkbaar met dat van harddisks, maar bij inactiviteit daalt dit tot slechts enkele milliwatts. Bovendien bieden SSD’s aanzienlijk hogere random access prestaties – een belangrijke vereiste voor veel productietoepassingen – dan HDD’s, waardoor er minder nodig zijn voor toepassingen die snel veel data vraag.

De volgende besparing is mogelijk dankzij de opkomst van modulaire storage hardware upgrades. Vroeger was er weinig andere keuze dan de complete storage array te vervangen wanneer er meer capaciteit of controllerprestaties nodig waren. Nu kunnen sommige leveranciers individuele componenten zonder onderbreking vervangen en upgraden. Zelfs bij verschillende hardware generaties. De traditionele en complexe ‘forklift-upgrades’ zijn vaak erg duur, veroorzaken veel e-waste en zijn verstorend voor de bedrijfsprocessen. Gelukkig zijn er inmiddels alternatieven, waardoor deze forklift upgrades tot het verleden kunnen behoren.

Tenslotte is het consumptiemodel van storage-aankopen de afgelopen jaren flink opgeschud met de introductie van storage-as-a-service. Deze aanpak kan bijdragen aan energie-efficiëntie en de bestrijding van e-waste, inclusief de mogelijkheid om op- en af te schalen. Dit alles is mogelijk door constante softwarematige monitoring en zonder dat er de volgende 3 tot 5 jaar nieuwe hardware aangeschaft en geïnstalleerd hoeft te worden. De elektriciteitskosten worden verlaagd doordat er alleen betaald wordt voor de capaciteit die op korte termijn nodig is. Het is echter belangrijk dat een STaaS-aanbod gekoppeld wordt met een Service Level Agreement (SLA). Zonder monitoring en een verplichting om te leveren wat is overeengekomen, is er geen echte service. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de afgesproken prestaties en capaciteit in gevaar komen, de leverancier dit proactief moet oplossen.

Al deze voordelen maken het datacenter duurzamer en kunnen zowel de bedrijfsresultaten als het milieu ten goede komen.

Flash als groene oplossing: waar moet u op letten?

Het gebruik van flash in storageproducten zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar er moet wel gelet worden op de details van de aangeboden flash storage. Hoewel verschillende leveranciers dezelfde flash-media kunnen gebruiken, onderscheiden storageleveranciers zich door hun eigen drives en controllersoftware te ontwikkelen. Zo maken ze flash-systemen compacter en efficiënter en nemen betrouwbaarheid en levensduur toe. Eventueel kan datareductie worden ingebouwd om de datadichtheid nog verder te vergroten.

Tegelijkertijd biedt het upgraden van afzonderlijke componenten de mogelijkheid om capaciteit op- en af te schalen wanneer nodig, om de prestaties te verbeteren en om het onbenut laten van verwerkings- of storagecapaciteit te voorkomen. Als een leverancier aanbiedt om een deel van het systeem gedurende meerdere jaren na de traditionele vervangingscyclus te upgraden, is dat des te beter omdat het de levensduur van storagesystemen verlengt en e-waste reduceert.

Hier komt modulariteit samen met as-a-service modellen. Zoek naar een storage leverancier die niet-verstorende upgrades aanbiedt op basis van monitoring en voorspellingen van gebruiksstatistieken en die de mogelijkheid biedt om het storage systeem naar behoefte te laten groeien en upgraden. Dit moet gecombineerd worden met verschillende serviceniveaus en in de vorm van block-, file- en object storage, inclusief cloud capaciteit.

Opties om te betalen voor storage-infrastructuur zouden moeten variëren van directe aanschaf met updates op abonnementsbasis, tot een as-a-service model waarbij de apparatuur eigendom blijft van de leverancier en upgrades naadloos worden uitgevoerd.

Organisaties moeten ook op zoek gaan naar oplossingen waarmee ze de efficiëntie van storage hardware kunnen volgen via een aantal metrics, zoals:

  • De verbruikte stroom in vergelijking met de nominale stroombelasting over alle storagesystemen, het datacenter of de array
  • De geschatte uitstoot van broeikasgassen op basis van stroomverbruik
  • Het aantal Watts dat is verbruikt per eenheid opgeslagen data

Een green storage strategie moet ook omvatten op welke manier betaald wordt voor capaciteit en de daarbij gebruikte technologieën. Veder moet worden gekeken naar het beleid van leveranciers op het gebied van duurzame en ethische inkoop en over doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen in de hele toeleveringsketen te verminderen.

Zo zorgt u voor een impact op uw bedrijfsresultaat

Controleer bij leveranciers of hun klanten geld hebben bespaard. Het is mogelijk om testimonials van klanten te vinden waarin de hoeveelheid rackspace en het stroomverbruik met wel 75% zijn verminderd door over te stappen van legacy storage naar moderne, modulaire, op flash gebaseerde storageoplossingen. Kijk niet alleen naar wat er in de datasheets staat over de energie-efficiëntie van een bepaalde oplossing, maar ook naar de configuraties die in de praktijk worden gebruikt en wat klanten zien in hun eigen productieomgeving.

En tot slot: vertrouwen is goed, controle is beter! Verzamel en monitor informatie over het energieverbruik van storage en andere infrastructuurcomponenten. Slimme stroomverdelingseenheden (PDU’s) zijn een essentieel hulpmiddel in het groene datacenter, waarmee organisaties kunnen vaststellen hoe en waar energie wordt gebruikt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Pure Storage. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.