All IT Rooms: In één oogopslag zicht op alle datacenters met PRTG

All IT Rooms: In één oogopslag zicht op alle datacenters met PRTG

All IT Rooms behoort tot de top van Nederlandse datacenterbedrijven. Het ontwerpt, bouwt en beheert datacenters voor klanten in alle sectoren. De focus van All IT Rooms ligt op vijf kerngebieden:

 • Modulariteit
  IT-omgevingen veranderen voortdurend. Daarom is het belangrijk om de nodige flexibiliteit in datacenters in te bouwen.
 • Capaciteit
  Ruimte kost geld. Dat geldt zowel voor de bouw als het beheer van datacenters. Maar een gebrek aan ruimte kan nog meer geld kosten. Zeker als er een nieuw datacenter moet worden gebouwd omdat het bestaande niet langer toereikend is.
 • Beschikbaarheid
  IT-storingen gaan gepaard met torenhoge kosten. Ze kunnen zelfs het voortbestaan van bedrijven in gevaar brengen. Er moet al in de planningsfase rekening worden gehouden diverse aspecten om maximale beschikbaarheid te waarborgen.
 • Duurzaamheid
  Het is belangrijk om datacenters zo bronefficiënt mogelijk te maken. Dat is niet alleen nodig met het oog op de opwarming van de aarde, maar ook omdat energiebesparing en de inzet van duurzame componenten aan kostenbesparingen bijdragen.
 • Functionaliteit
  De complete structuur van het datacenter moet worden aangepast aan de wensen en behoeften van de klant. Alleen op die manier kan het in de benodigde functionaliteit voorzien.

All IT Rooms beschikt over alle kennis en ervaring die nodig zijn om als fullservice dienstverlener optimaal invulling te geven aan deze vijf kernaspecten, van de planning tot de implementatie en het beheer van datacenters. Het doel is om 24/7 beschikbaarheid van alle IT-componenten te waarborgen. Want de IT-omgeving en het datacenter vormen immers de pijlers van de bedrijfsprocessen van elke organisatie.

De uitgangssituatie

Een betrouwbaar en gedegen datacenter infrastructure management (DCIM)-systeem is een eerste vereiste om de beschikbaarheid te waarborgen van alle datacenters die All IT Rooms beheert. Een DCIM-systeem monitort en beheert alle aspecten van het datacenter, van hardwarecomponenten zoals servers, switches, routers, storage-systemen, en racks tot technologie voor gebouwbeheer (airconditioningsystemen, deurvergrendelingssystemen, omgevingssensoren, bewakingscamera’s enzovoort) en omgevingswaarden, zoals de temperatuur en vochtigheidsgraad.

image-2

Monitoring is de belangrijkste van deze activiteiten. Want alleen als alle aspecten van het datacenter 24/7 worden bewaakt is het mogelijk om onregelmatigheden en fouten te detecteren, tot de bron te herleiden en te verhelpen voordat er ernstige storingen kunnen optreden. All IT Rooms maakt hiervoor gebruik van de monitoringoplossing PRTG van Paessler.

De evaluatie

In 2017 ging All IT Rooms van start met een evaluatie van diverse producten die dienst zouden kunnen doen als DCIM-systeem voor het beheer en de monitoring van zijn datacenters. Het bestek van eisen zag er als volgt uit:

 • Robuustheid en betrouwbaarheid
  Het maakt niet uit hoe technisch geavanceerd of uitgebreid een DCIM-oplossing is. Als die niet 24/7 en op betrouwbare wijze alle benodigde data aanlevert, is die geen optie voor All IT Rooms.
 • Ondersteuning voor verschillende klanten
  All IT Rooms had behoefte aan een oplossing waarmee het de verschillende datacenterlocaties van klanten integraal kon beheren. Het was belangrijk dat deze oplossing niet was gebonden aan tijd, locatie of een specifieke leverancier.
 • Schaalbaarheid
  De klantenkring van All IT Rooms groeit voortdurend. Dat betekent dat er steeds meer datacenters moeten worden beheerd. De oplossing moest daarom op alle fronten schaalbaar zijn.
 • Analyse van de werkelijke oorzaak van problemen
  Het is niet voldoende als een DCIM-oplossing in het geval van een storing een melding genereert. De oplossing moet ook in staat zijn om de oorzaak van de storing te achterhalen en die te melden, zodat er snel kan worden gereageerd en gevolgschade kan worden voorkomen.

Na grondig marktonderzoek nam All IT Rooms naast een aantal gevestigde DCIM-producten ook PRTG in zijn evaluatieronde op, hoewel die oplossing binnen de markt bekend staat als pure monitoring-tool en niet als DCIM-software. Tot de grote verrassing van het team van All IT Rooms bleek PRTG de meest eenvoudig implementeerbare en schaalbare oplossing. En na uitvoerig testen bleek het ook nog eens de meest stabiele oplossing te zijn. Aangezien monitoring als de hoofdtaak van de beoogde oplossing werd gezien was daarmee duidelijk dat PRTG daar de basis van moest vormen.

Ronald Kok, de CEO van All IT Rooms, vat de evaluatieresultaten als volgt samen: “Tijdens al onze tests toonde PRTG zich aanmerkelijk betrouwbaarder en sneller dan klassieke DCIM-oplossingen zoals Nlyte, iTracs, Sunbird en Device42, die eveneens de revue passeerden. We hebben een oplossing nodig die ons een real-time overzicht biedt van de status van alle datacenters die we monitoren en ons niet bij elke muisklik voor ons gevoel minutenlang laat wachten. Die oplossing hebben we met PRTG gevonden.”

DCIM met PRTG

All IT Rooms gebruikt PRTG sinds 2017 als de basis voor zijn in eigen beheer ontwikkelde DCIM-systeem, All-BaaS genaamd. PRTG draagt zorg voor de monitoring van alle infrastructuurcomponenten van de datacenters, van koelingssystemen tot uninterruptible power supply (UPS)-systemen, generatoren, beveiligingssystemen enzovoort. Monitoring van het energieverbruik is een speciaal focusgebied. De voortdurend stijgende energieprijzen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van klimaatopwarming zijn daarbij cruciale aandachtspunten.

image-3

Datacenters zijn bijzonder energie-intensief en worden dan ook met een kritische blik gevolgd. Maar energie besparen is pas mogelijk als je kennis hebt van exacte verbruik van elk apparaat en systeem. Monitoring van het energieverbruik is daarom een must. Maar dat is het niet de enige voordeel. Volgens Ronald Kok helpt PRTG ook met het voorkomen van energieverspilling: “De temperatuur is een van de belangrijkste factoren in een datacenter. Buitensporig hoge temperaturen kunnen resulteren in sterkere slijtage van hardwarecomponenten en zelfs storingen door oververhitting. En te lage temperaturen als gevolg van excessieve koeling zorgen weer voor onnodig energieverbruik. Daarom is effectief temperatuurbeheer een cruciaal aandachtspunt bij het ontwerp van datacenters. En consistente temperatuurbewaking met PRTG is een must zodra een datacenter in gebruik is genomen. Dit omvat niet alleen het meten van temperatuurwaarden, maar ook de monitoring van airconditioningsystemen, deuren en ramen.”

All IT Rooms beheert inmiddels diverse datacenters van klanten met BaaS. Dit systeem heeft de positieve resultaten uit de evaluatie en testfase in de praktijk bevestigd: “We zetten PRTG al diverse jaren in binnen steeds meer en steeds grotere omgevingen. En de juistheid van onze beslissing wordt telkens opnieuw bewezen. PRTG blijkt de ideale oplossing te zijn voor de monitoring van alle datacenters die we dagelijks beheren en onderhouden”, zegt Ronald Kok. Daarnaast zijn in de loop der jaren verschillende mogelijkheden ontdekt waaraan tijdens de ontwikkeling van de oplossing niet eens aan was gedacht.

image-4

Voortdurende optimalisatie

PRTG levert continu data aan over alle aspecten van de bewaakte datacenters en slaat die op voor de lange termijn. De analyse van deze gegevens maakt het mogelijk om gaandeweg op diverse fronten optimalisatieslagen uit te voeren.

 • De prestaties en betrouwbaarheid opvoeren
  Metingen op de lange termijn brengen zwakke punten in het datacenter aan het licht die blijvende gevolgen hebben voor de prestaties en betrouwbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om buitensporig hoge temperaturen, lage batterijniveaus of overbelasting van hardwarecomponenten. Het meten hiervan maakt het mogelijk om voortdurend optimalisatieslagen te maken.
 • Kostenbesparingen realiseren
  Onnodig lage temperaturen zijn een teken van overmatige koeling. Excessief hoge temperaturen werken op hun beurt slijtage van hardwarecomponenten in de hand. In extreme gevallen kan dit resulteren in schade en storingen. Monitoring op de lange termijn helpt met het blootleggen van dergelijke problemen en het minimaliseren van het bronverbruik, zowel qua energie als hardware. Dit draagt bij aan kostenbesparingen en komt het milieu ten goede.
 • Het ontwerp van datacenters optimaliseren
  Monitoring met PRTG op de lange termijn voorziet All IT Rooms van alle data die nodig is om bestaande datacenters voortdurend te verbeteren en nieuwe datacenters nog efficiënter te ontwerpen.
image-5

Ronald Kok ziet duidelijke toegevoegde waarde voor zijn klanten: “Dankzij de historische data in PRTG kunnen we de datacenters die we monitoren voortdurend optimaliseren. Voor onze klanten betekent dit voortdurende verbetering van de kostenefficiëntie en optimale betrouwbaarheid.”

Efficiëntieverbeteringen dankzij synergie

Tijdens de samenwerking tussen All IT Rooms en zijn klanten bleek keer op keer dat zij PRTG al gebruikten voor de monitoring van hun netwerk en IT-infrastructuur. Ronald Kok legt uit hoe dit gegeven met voordeel kan worden gebruikt: “Met een beetje ondersteuning van onze experts kunnen veel van onze klanten de monitoring van het datacenter snel en eenvoudig integreren met hun bestaande processen voor IT-monitoring. Dit biedt hen uitgebreid overzicht op de complete IT-omgeving, met inbegrip van het datacenter. En dat maakt het mogelijk om op alle fronten de werkelijke oorzaak van problemen te achterhalen en storingen veel sneller te anticiperen en verhelpen dan met monitoringsystemen die in silo’s werken.”

Conclusie

Met PRTG als de basis van zijn DCIM-systeem kan All IT Rooms zijn klanten aanzienlijke toegevoegde waarde bieden. Dit maakt hun datacenters stabieler en efficiënter. Onregelmatigheden worden direct gedetecteerd, zodat ze kunnen worden verholpen voordat ze kunnen uitgroeien tot storingen en andere serieuze problemen. Voor Ronald Kok van All IT Rooms schuilt het belangrijkste voordeel van PRTG echter in zijn stabiliteit: “Sinds we PRTG in gebruik namen is ons DCIM-systeem honderd procent stabiel. Sinds 2017 hebben we 0% downtime ondervonden met PRTG. Dat is geweldig.”