2min

Moderne bedrijven hebben hybride cloud-omgevingen snel omarmd om te kunnen profiteren van zowel on-premises infrastructuur als public cloud-diensten. Door de toegenomen adoptie en alle inbreuken die plaatsvinden in de cloud, is de beveiliging van het groeiend aantal hybride cloud-omgevingen een topprioriteit geworden voor bedrijven.

Een belangrijk aspect van het beveiligen van hybride cloudomgevingen is het effectief beheren van identiteit– en toegangscontroles: deze bieden het kader en de controles om gebruikers te authenticeren en te autoriseren. Identiteit en toegang begrijpen in de context van hybride cloudomgevingen, is een belangrijk element van het realiseren van een veilige omgeving.

Bij hybride cloud-implementaties, waarbij resources over on-premises en cloud-platforms zijn verdeeld, kan het beheer van de identiteit een uitdaging zijn voor beveiligingsteams. Om een robuust beveiligingskader op te zetten, moeten verschillende belangrijke componenten worden overwogen:

  • Identity management-systemen spelen een belangrijke rol bij het beheren van identiteit en toegang in hybride cloud-omgevingen. Deze systemen bieden een gecentraliseerde aanpak voor identity management, waarmee organisaties user provisioning, authenticatie en deprovisioning kunnen stroomlijnen. Met een geïntegreerd identity management-systeem kunnen organisaties wachtwoordbeleid afdwingen, multi-factor authenticatie (MFA) implementeren en efficiënt user lifecycle events beheren over hybride cloud-platforms.
  • Authenticatiemechanismen vormen de poortwachters op weg naar het verkrijgen van toegang tot resources in hybride cloud-omgevingen. Organisaties moeten dit zorgvuldig overwegen en geschikte authenticatiemethoden implementeren om de beveiliging te versterken. Terwijl traditionele methoden zoals wachtwoorden nog steeds vaak worden gebruikt, worden ze op zichzelf niet langer beschouwd als voldoende bescherming. Geavanceerde technieken zoals digitale certificaten, biometrie of MFA bieden sterkere beveiligingsmaatregelen.
  • Role-Based Access Control (RBAC) is een veelgebruikt autorisatiemodel dat toegangsbeheer vereenvoudigt in hybride cloud-omgevingen. RBAC koppelt machtigingen aan vooraf gedefinieerde rollen, in plaats van aan specifieke individuen in de organisatie. Bij deze aanpak werken beveiligingsteams samen met leidinggevenden om machtigingen toe te wijzen en goed te keuren op basis van verantwoordelijkheden.
  • Identity Threat Detection & Response (ITDR) is een beveiligingsdiscipline voor het identificeren van, het reageren op en verminderen van identiteit-gebaseerde dreigingen. Digitale identiteiten blijven exponentieel groeien. Door die groei zijn ze voor cybercriminelen een belangrijk doelwit. Identiteitsgerichte cyberdreigingen nemen enorm toe en vormen een uitdaging voor conventionele tools zoals IAM, PAM en IGA. Om deze toenemende risico’s te bestrijden en de bedrijven te beschermen, kiezen veel organisaties nu voor een combinatie van strategieën voor ITDR. Door ITDR te combineren met traditionele beheertools kunnen organisaties hun verdediging tegen geavanceerde cyberdreigingen versterken.

Conclusie

Het beheren van identiteits- en toegangscontroles in hybride cloud-omgevingen vereist een proactieve aanpak. Door best practices te volgen, kunnen beveiligingsteams een robuust kader opzetten om kritieke resources en data effectief te beschermen. Het principle of least privilege (PoLP) invoeren, continue monitoring en auditing uitvoeren en geavanceerde endpoint security combineren met ITDR zijn slechts enkele strategieën die organisaties kunnen toepassen om hun hybride cloud-implementaties te versterken en een basis van vertrouwen en beveiliging binnen de infrastructuur te vestigen.

Lees ook: Hoe navigeer je door de moderne gelaagde securitywereld? En met wie doe je dat?