4min

Tags in dit artikel

, , , ,

2023 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar waarin AI toegankelijk werd. Wat kunnen we het komende jaar rond AI en andere belangrijke technologische ontwikkelingen verwachten? Hier zijn zeven voorspellingen voor 2024, waarin de wereld getuige zal zijn van revolutionaire veranderingen op het gebied van AI en technologie.

De eerste voorspelling benadrukt de opkomst van een composietbenadering van AI, waar generatieve AI wordt geïntegreerd met diverse vormen van AI en aanvullende gegevensbronnen. Hierdoor ontstaat een holistische aanpak voor geavanceerdere redeneringen en nauwkeurigheid. De uitdagingen van door AI gegenereerde code vormen het tweede thema, waartegen organisaties zich zullen wapenen met ‘digitale immuunsystemen’ om problemen te anticiperen en snel op te lossen. Greifeneders voorspellingen omvatten ook de aanstelling van Chief AI Officers en het verplicht stellen van data-observability voor intelligente automatisering. Verder wordt observability uitgebreid naar duurzaamheid en FinOps, terwijl platform engineering als mission-critical wordt beschouwd. Tot slot zal de verouderde Security Information and Event Management (SIEM) worden vervangen door intelligente dreigingsanalytics.

Gecombineerde aanpak van AI

Generatieve AI bevindt zich in 2024 in een gevorderd stadium van de hype-cyclus. Organisaties realiseren zich echter dat deze technologie, hoewel transformerend, op zichzelf niet voldoende waarde oplevert.

De trend is het omarmen van een gecombineerde aanpak, waarbij generatieve AI wordt gecombineerd met andere vormen van AI en aanvullende gegevensbronnen. Hierdoor ontstaan geavanceerdere redeneringen en krijgen resultaten precisie, context en betekenis. DevOps-teams zullen deze benadering gebruiken om digitale innovatie te versnellen door problemen te voorspellen en te voorkomen en nieuwe workflows te genereren voor geautomatiseerde softwareontwikkeling.

Digitale immuunsystemen voor door AI gegenereerde code

In 2024 zullen organisaties worstelen met grootschalige uitval van digitale diensten door slecht beheerde en ongecontroleerde AI-gegenereerde code. Ontwikkelaars maken steeds vaker gebruik van generatieve AI-gestuurde autonome agents, wat resulteert in grotere risico’s op onverwachte problemen die klant- en gebruikerservaringen beïnvloeden. De uitdaging van het onderhouden van autonome, door agents gegenereerde code vergelijkt men met het beheren van code gemaakt door vertrokken ontwikkelaars, waar niemand volledig inzicht in heeft. Deze uitdagingen stimuleren de ontwikkeling van ‘digitale immuunsystemen’. Praktijken en technologieën worden gecombineerd om de code van binnenuit te beschermen, met behulp van predictive AI om problemen te voorspellen en automatisch te reageren, zoals zelfherstelmogelijkheden.

Chief AI Officer (CAIO) voor veilig en verantwoord gebruik van AI

In 2024 benoemen organisaties steeds vaker een Chief AI Officer (CAIO) in hun leiderschapsteams om de implicaties van AI op het gebied van security, compliance en governance te beheren. Werknemers raken meer gewend aan AI in hun persoonlijke leven en willen dit ook inzetten om productiviteit te verhogen. Organisaties begrijpen dat werknemers AI-tools zullen gebruiken, zelfs zonder officiële toestemming. De CAIO zal toezicht houden op het veilige gebruik van AI, beleid ontwikkelen en medewerkers trainen om non-compliance, lekken van intellectueel eigendom en securityrisico’s te voorkomen. Deze praktijken zullen de weg vrijmaken voor een bredere toepassing van AI in organisaties, vergelijkbaar met de alomtegenwoordigheid van mobiele telefoons.

Verplichte data-observability

In 2024 wordt data-observability verplicht vanwege de groeiende hoeveelheid data en de behoefte aan intelligentere automatisering en snellere besluitvorming. Organisaties zullen oplossingen vragen die data-observability bieden, waardoor ze snel en veilig hoogwaardige en betrouwbare data kunnen gebruiken. Een betere observability van data geeft inzicht in beschikbaarheid, structuur, distributie en afkomst over alle bronnen, essentieel voor betrouwbare inzichten en het voorkomen van fouten.

Observability wordt uitgebreid naar duurzaamheid en FinOps

In 2024 wordt observability essentieel voor organisaties die streven naar duurzaamheid en kostenbeheersing in de cloud. Het gebruik van AI vergroot de druk op cloudresources, wat resulteert in een grotere CO2-impact. AI-gedreven observability en data-analyse zullen helpen bij het volwassen worden van FinOps en duurzaamheidspraktijken door inzichten te bieden en intelligente automatisering mogelijk te maken. Door gebruik van door AI-ondersteunde observability kunnen organisaties automatisch systemen orkestreren voor optimaal resourcegebruik, waardoor de CO2-impact en kosten worden verlaagd. Hierdoor ontstaat groeiende interesse in observability buiten de IT-afdeling.

Mission-critical platform engineering

In 2024 wordt platform engineering cruciaal voor bedrijfscontinuïteit. Organisaties zullen tools productiseren om DevOps, security en best practices in site reliability engineering aan te sturen. Platform engineering komt op de voorgrond doordat organisaties kennis en mogelijkheden codificeren om veilige software delivery pipelines te automatiseren. Processen worden geactiveerd via API’s op basis van realtime inzichten uit observability data.

Vervanging van legacy SIEM-oplossingen

In 2024 zal Security Information and Event Management (SIEM) worden vervangen door intelligentere dreigingsanalytics. Moderne oplossingen zullen securityteams in staat stellen diepere, nauwkeurigere en geautomatiseerde analyses van dreigingen uit te voeren. Door het gebruik van verschillende soorten AI en een breder scala aan gegevensmodaliteiten, kunnen organisaties hun applicaties en gegevens beter beschermen tegen geavanceerde dreigingen. Deze voorspellingen bieden een inzichtelijke blik op de verwachte ontwikkelingen in 2024, waarin AI en technologie een steeds prominentere rol zullen spelen in diverse sectoren en bedrijfspraktijken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dynatrace. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.