2min Analytics

How to: Photoshop vertalingen [nieuw]

File

Aangezien er wat kritiek kwam op de vorige tutorial die de engelse photoshop versie vertaalde naar de nederlandse, hier een geheel nieuwe, in een tabelvorm.
Er staan ook meer dingen op, ook van de submenu’s en functies enzo…
Veel plezier :)

File | Bestand

Engels Nederlands Sneltoets
new nieuw Ctrl+N
open openen Ctrl+O
open as openen als Alt+Ctrl+O
close sluiten Ctrl+W
save opslaan Ctrl+S
save as opslaan als Ctrl+Shift+S
save a copy kopie opslaan Ctrl+Alt+S
save for web opslaan voor web Ctrl+Alt+Shift+S
revert vorige versie
place plaatsen
import importeren
export exporteren
automate automatisch
file info bestandsinfo
page setup pagina-instelling Ctrl+Shift+P
print afdrukken Ctrl+P
jump to springen naar
preferences voorkeuren
color settings kleurinstellingen
adobe online adobe online
exit afsluiten Ctrl+Q


File – Import | Bestand – Importeren

select TWAIN_32 source bron TWAIN_32 selecteren
TWAIN_32 TWAIN_32
GIF89a export GIF89a export
paths to illustrator paden naar illustrator


File – Automate | Bestand – Automatisch

batch batch
conditional mode change voorwaardelijke moduswijziging
contact sheet II contact blad II
fit image afbeelding passend
multi-page PDF to PSD PDFmet meerdere pagina’s naar PSD
picture package figuurpakket
web photo gallery webfotogalerie


File – Preferences | Bestand – Voorkeuren

general algemeen Ctrl+K
saving files bestanden opslaan
display & cursors weergave & cursors
transparancy & gamut transparantie & kleuromvang
units & rulers eenheden en linealen
guides & grid hulplijnen & rasters
plug-ins & scratch disks insteekmodules & werkschijven
memory & image cache geheugen & afbeelingscache


File – Color Settings | Bestand – Kleurinstellingen

RGB setup RGB-instelling
CMYK setup CMYK-instelling
grayscale setup grijswaardeninstelling
profile setup profielinstelling

Table of contents