1 min

Tags in dit artikel

,

Ga naar Start > Uitvoeren en type daar ‘sfc’. Wanneer je op OK klikt verschijnt er een kader, hier klik je op ‘uitvoeren’ of je veranderd eerst de instellingen door op ‘instellingen’ te klikken.