1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Inleiding

Deze howto’s leggen uit hoe je een webserver kunt maken van Fedora core 4.

Onder pagina 1 staat hoe je fedora core 4 moet instaleren.
Onder pagina 2 staat de instalatie van PHP, APACHE enz
Onder pagina 3 staat wat over beveiliging
Onder pagina 4 staat hoe je een database kan maken
En als laatste pagina 5 wordt uitgelegd hoe je webmin kan instaleren.

Deze turtorial zetten we hier neer omdat we mensen graag aan willen raden meer linux te gaan gebruiken op servers. Hopelijk heeft iemand er wat aan en succes met het installeren!

Enkele interessante links:
http://www.fedora-linux.nl/
http://www.fedora.info/