Abonneer je gratis op Techzine!

Om de Bitrate in KaZaA wat hoger te maken moet je het volgende doen:

1* Ga naar: Start –> Uitvoeren –> Typ in: regedit.exe
2* Ga naar: HTTP_CURRENT_USER-/Software/Kazaa/
3* Verander ‘LimitBitrate’ naar 1 (Normaal is dat 0).