min

Tags in dit artikel

, , ,

Als je wilt weten waarom Windows opeens crashed, verander daarvoor de DWORD-waarde ShutdownReasonUI tijdelijk in 1 in de volgende sleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Reliability

Na een herstart vindt je de reden van het opeens crashen van Windows in de logbestanden (Configuratiescherm, Systeembeheer, Logboeken).
Als je klaar bent, kan je de waarde ShutdownReasonUI weer terugzetten naar 0.

Wij bedanken PoizonBOx voor het insturen van deze tweak