IFS, dat wereldwijd enterprise-software levert, heeft de resultaten onthuld van zijn Digital Change Survey. In het licht van de digitale transformatie die steeds sneller gaat, heeft het daarnaar gevraagd onder 750 beslissers in zestien landen in de sectoren productie, olie en gas, luchtvaart, bouw en dienstverlening. Opmerkelijk is dat meer dan een derde van de bedrijven stelt niet voorbereid te zijn op de digitale transformatie.

90 procent van de bedrijven die meededen met de proef, gaf aan te beschikken over voldoende geld om de digitale transformatie te realiseren. De bereidheid om te investeren is dus groot, maar een significant deel van de bedrijven heeft het gevoel dat er niet voldoende talent aanwezig is om die transformatie daadwerkelijk mogelijk te maken.

34 procent geeft namelijk aan zich om precies die reden niet voldoende voorbereid te voelen. Het gebrek zit in een aantal gebieden: business intelligence (40 procent) en cybersecurity (39 procent). Andere probleemgebieden zijn AI en robotics (30 procent), big data/analytics (24 procent) en cloud (21 procent).

Bedrijven zien dus wel het belang van de digitale transformatie, maar hebben het daar vooral moeilijk mee door een gebrek aan talent. “het is zorgwekkend dat meer dan een op de drie bedrijven niet voldoende bemand is om digitale transformatie te managen. Deze organisaties moeten nu concrete plannen gaan ontwikkelen als het gaat om het investeren in talent,” stelt Antony Bourne, VP of global industry solutions van IFS.

Opvallend is dat veel bedrijven desondanks aangeven vertrouwen te hebben in de ontwikkelingen. 31 procent vindt dat zijn bedrijf op de hoogste schaal van de digitale transformatie bevindt. 44 procent van de respondenten in de luchtvaartindustrie geeft aan in staat te zijn om te profiteren van digitale transformatie. Dat maakt deze sector de meest progressieve. Daarna volgen de bouwsector (39 procent) en de olie- en gasbranche (19 procent).

Volgens de bedrijven in deze sectoren zijn er buiten het ontbreken aan talent nog een drietal obstakels voor het inzetten van de digitale transformatie. 42 procent omschrijft weerstand tegen verandering onder het personeel als problematisch, anderen noemen zorgen over security (39 procent) en het gebrek aan een goed organisatorisch of bestuurlijk model (38 procent).