De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie lijkt steeds meer in een stroomversnelling te komen. Ondertussen zijn er twee kampen ontstaan: mensen die AI als bedreiging zien en mensen die geloven dat AI juist een aanvulling op de menselijke samenleving kan vormen. Microsoft lijkt onder CEO Satya Nadella voor beide kampen te kiezen.

De CEO sprak tijdens het Leading Transformation in AI evenement in Londen over de opkomst van AI. Volgens Nadella kan de technologie uiteindelijk zorgen voor gigantische veranderingen op elke mogelijke manier in de samenleving. Maar belangrijk bij welke ontwikkeling dan ook is volgens de Microsoft-CEO om te letten op de ethische verantwoordelijkheden die een bedrijf hierbij draagt.

Ethische code

Nadella stelt dat welke technologische ontwikkeling dan ook, niet vanzelf plaatsvindt. Alles komt voort uit keuzes gemaakt door mensen. Die keuzes moeten volgens hem gebaseerd zijn op principes en ethiek, “om ervoor te zorgen dat we naar een toekomst gaan die we allemaal wenselijk vinden.”

Wat Nadella betreft is het dan ook geen slecht plan om een ethische code voor de techindustrie in te stellen als het aankomt op de ontwikkeling van AI. Microsoft heeft daarvoor al een eigen comité opgericht, zodat de technologie de hoogste standaarden reflecteert.

Een specifiek voorbeeld waar ethiek komt kijken, ligt volgens Nadella in de ontwikkeling van AI die op mensen moet lijken. Problematisch is dat mensen altijd bevooroordeeld zijn, dus moet er gekeken worden naar modellen waarbij menselijke data ontkoppeld wordt van die vooroordelen.

Mensen aanvullen

Tegelijk stelt Nadella dat AI vooral moet dienen om mensen aan te vullen en niet te vervangen. Hij ziet vooral mogelijkheden op gebied van taal, audio en visuele toepassingen in verschillende industrieën. Denk daarbij aan een arts die meer aandacht aan een patiënt kan bestreden doordat AI delen van zijn werk over kan nemen.

Ook kan bijvoorbeeld de HR-afdeling van een bedrijf veel efficiënter werken, door AI basisvragen te laten beantwoorden. Zo kan een HR-professional “zich echt richten op productieve taken die de werknemers van een bedrijf echt ondersteunen.”