2min

Tags in dit artikel

,

Fujitsu heeft een nieuwe dienst gemaakt waarmee de ontwikkeling van blockchain-oplossingen versneld moet worden. De dienst maakt 360° deep dive-analyses van blockchain usecases mogelijk. Daarmee worden de haalbaarheid getest en potentiële applicatie-onderdelen voor de bouw van de app geïdentificeerd.

Ook worden risico’s en valkuilen in de usecases onderzocht in de analyses. De dienst geeft daarnaast advies om deze zoveel mogelijk te beperken, aldus Fujitsu.

Blockchain zorgt dankzij de gesloten manier waarop transacties verwerkt worden voor veel invloed op bestaande bedrijfsmodellen. Maar voor veel oplossingen blijkt het moeilijk om de stap van potentiële usecases naar de daadwerkelijke adoptie van het product, dienst of oplossing te zetten.

Fujitsu wil met zijn nieuwe dienst een oplossing bieden voor deze zwakke plek in de ontwikkeling van blockchain-oplossingen, aan de hand van onafhankelijke analyses en advies van blockchain-experts. De dienst biedt klanten toegang tot zakelijke en juridische context, algemene architectuur en een blockchaincode-controle. Gefaalde blockchain-projecten krijgen dankzij nieuwe codes verder een tweede kans.

Vier fases

De analyse in de nieuwe dienst bestaat uit vier fases. In de eerste fase, de workshop, wordt elke potentiële usecase in detail onderzocht. De tweede fase, beoordeling, laat experts in gemiddeld vijf dagen alle aspecten van de potentiële ontwikkeling onderzoeken. Het gaat om bijvoorbeeld de applicatie en de bedrijfsarchitectuur, maar ook om het slimme contract en de frontend-code.

De bevindingen worden verzameld in een beheerrapport, de derde fase. Daarin worden ook aanbevelingen gedaan voor het design en de dimensionering van de usecase. Verder staan er ook gedetailleerde vervolgstappen in. Als laatste wordt het rapport aan de klant aangeboden.

De deep dive-analyse is vanaf nu beschikbaar vanaf 14.900 euro. De prijzen variëren op basis van de complexiteit van de usecase.