2min

SAS heeft tijdens zijn Innovate-conferentie het “ethical AI health care lab” onthuld, gevestigd in Nederland, met als doel betrouwbare AI binnen organisaties te bevorderen.

Voor het “responsible innovation”-initiatief werkt SAS samen met organisaties om te bekijken hoe ethische AI in verschillende sectoren kan worden ingezet. De samenwerking met het Erasmus University Medical Center (Erasmus MC) en de Delft University of Technology (TU Delft, waar ook het TU Delft Digital Ethics Centre onder valt) is hiervan een goed voorbeeld.

De Responsible and Ethical AI in Healthcare Lab (REAHL) van de drie partijen moet de ethische zorgen en uitdagingen rond AI in de gezondheidszorg aanpakken. “Gezien de snelle vooruitgang op het gebied van AI moet ervoor worden gezorgd dat deze technologieën op een veilige, transparante en ethische manier worden ontworpen en gebruikt. De REAHL brengt multidisciplinaire teams van deskundigen op het gebied van AI, geneeskunde en ethiek samen met beleidsmakers om samen te werken aan de ontwikkeling en toepassing van AI-technologieën die prioriteit geven aan patiëntveiligheid, privacy en autonomie”, aldus SAS.

Officieel lab

Dit betekent dat AI-systemen onbevooroordeeld, transparant en verantwoordelijk moeten zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de rechten en waarden van de patiënt. De REAHL wil een framework maken voor ethische AI in de gezondheidszorg, om uiteindelijk als model te dienen voor medische centra en regio’s over de hele wereld.

Het National Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) heeft de REAHL erkend als officieel lab. Een ICAI-lab is een onderzoekssamenwerking tussen industriële, overheids- of non-profit-partners en kennisinstituten. ICAI-labs moeten voldoen aan eisen voor data, expertise en capaciteit. Er wordt van ze verwacht dat de uitkomsten geoperationaliseerd worden voor de echte wereld.

“Samen bouwen we niet alleen aan AI-technologieën, maar geven we ook vorm aan de toekomst van de gezondheidszorg met een vastberaden streven naar het handhaven van ethische principes en het prioriteit geven aan het welzijn van patiënten bij elke innovatie”, aldus Assistant Professor Michel van Genderen, MD PhD, Attending Intensivist and Initiator and Co-Founder of Datahub aan de Erasmus MC.

Tip: SAS Customer Intelligence 360 biedt nu toegang tot clouddatabron