1 min

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft zich ook gemengd in de discussie rond het bestrijden van nepnieuws. Volgens hem moeten bedrijven als Facebook en Google veel harder optreden tegen nepnieuws, het imago van deze bedrijven staat ook onder druk, als ze niet meer geloofwaardig zijn.

Juncker deed zijn uitspraken in een interview met de Duitse media. Hij zegt zich er ook van bewust te zijn dat Facebook en Google al stappen gezet hebben in het bestrijden van nepnieuws, maar hij vind het belangrijk dat het duidelijker wordt wat de waarheid is en wat niet.

Het verspreiden van nepnieuws kan grote gevolgen hebben, zeker als het gaat om serieuze berichten die echt lijken. In Duitsland willen twee politieke partijen zelfs een verbod instellen op nepnieuws. Vlak voor kerst bleek maar waar eens waarom het aanpakken van nepnieuws belangrijk is toen de Pakistaanse minister van Defense in een nepbericht tuinde en het vervolgens Israël bedreigde dat ook Pakistan beschikt over  nucleaire kernwapens. Israël reageerde toen kalm door te stellen dat het bericht waar hij op reageerde volledig onjuist was.

Hoewel er niet snel een oorlog zal uitbreken door nepnieuws, kan het wel invloed hebben op verkiezingen of de mening van mensen beïnvloeden. Zo is er rond de Amerikaanse verkiezingen enorm veel nieuws verspreid dat simpelweg niet waar was. Of dit uiteindelijk een doorslaggevend effect heeft gehad op de verkiezingsuitslag is niet na te gaan.