Google moet e-mails van buiten de Verenigde Staten aan de FBI overdragen

Google moet e-mails van buiten de Verenigde Staten aan de FBI overdragen

Een Amerikaanse rechter heeft Google ertoe verplicht om e-mails die het buiten de Verenigde Staten opslaat, over te dragen aan de FBI. Het is een enigszins opmerkelijk oordeel, want in een soortgelijke zaak tegen Microsoft werd een tegenovergesteld oordeel geveld.

Dit meldt persbureau Reuters op basis van een uitspraak van de rechtbank in Philadelphia. Centraal stond de vraag of de FBI het recht had om Google te dwingen e-mails van Amerikanen over te dragen die opgeslagen staan op servers buiten de Verenigde Staten. Rechter Thomas Rueter is van mening van wel, daar het gaat om gegevens van Amerikanen.

Het grote verschil met de zaak die de Amerikaanse staat tegen Microsoft voerde, is het feit dat het toen ook ging om e-mails van niet-Amerikaanse staatsburgers. De Amerikaanse openbaar aanklager had destijds e-mails nodig in een drugszaak. Nadat de rechtbank in juli 2016 oordeelde dat die niet overgedragen hoefden te worden, ging de overheid in beroep. Dat beroep werd afgelopen januari verloren, al waarschuwden rechters er toen wel voor dat dit potentieel een gevaarlijk precedent zou scheppen voor toekomstige zaken.

Google steunde Microsoft tijdens die zaak en ging er na de uitspraak vanuit dat het op eenzelfde oordeel kon rekenen. Dat blijkt nu dus niet zo te zijn en daarmee wijkt de rechter volgens Google af van een eerder gesteld precedent. Het bedrijf wil dan ook in hoger beroep gaan en niet voldoen aan het verzoek van de overheid.

Jaarlijks ontvangt Google ongeveer 25.000 verzoeken van de Amerikaanse overheid om overdracht van e-mails. Als het om gegevens van Amerikaanse staatsburgers gaat, geeft het daar gewoonlijk gehoor aan.