The Linux Foundation heeft een aantal open-source netwerkprojecten samengebracht voor het zogeheten LF Networking Fund (LFN). Zij zullen door LFN hun visie op software-defined networking (SDN) en network function virtualization (NFV) delen. LFN zorgt er dus niet voor dat er één algemene open-source netwerkproject ontstaat.

Wel introduceert de groep manieren voor betere samenwerking tussen de projecten, gerelateerde projecten en communities. Om dit te realiseren komt er een gezamenlijke administratieve structuur. Het platform overbrugt daarmee het gat tussen programma’s om cross-project samenwerking mogelijk te maken. The Linux Foundation vergelijkt LFN dan ook met de Cloud Native Computing Foundation, waarbij Kubernetes en andere platform-as-a-service (PaaS) cloudprojecten samenkomen.

Aangesloten projecten zullen onderdelen als de eigen technische onafhankelijkheid en het releaseschema blijven volgen. Financiële middelen en personeel worden gedeeld door een verenigd bestuur. Het uiteindelijk doel is om een basis te vormen voor veel netwerkprojecten, die zich onder meer bezighouden met automatisering en end-to-end testen.

Leden

Open-source netwerkprojecten die zich al hebben aangesloten zijn Open Networking Automation Platform (ONAP), Open Platform for NFC (OPNFV), OpenDaylight, FD.io, PNDA en Streaming Network Analytics System (SNAS). The Linux Foundation geeft aan dat negen van de top 10 open-source netwerkprojecten er onder vallen. Bovendien zijn de tien grootste netwerkverkopers lid van The Linux Foundation. Onder andere IBM, Red Hat, AT&T, Lenovo en Samsung zijn aangesloten.

LFN legt zichzelf drie hoofddoelen op: meer samenwerking tussen projecten, een snellere weg naar adoptie en geharmoniseerde communities door evenementen als Open Networking Summit. Toch zal de praktijk nog moeten aantonen hoe het samenkomen uitpakt. Zo hebben OpenDaylight en Juniper Networks’ OpenContrail (het nieuwste lid van The Linux Foundation netwerkgroep) vergelijkbare plannen voor SDN. Hoe ze dit willen doen verschilt echter van elkaar.