Comsys introduceert het nieuwe betaalconcept PayPhone waarmee het mogelijk is betalingen via de telefoon uit te voeren. Klanten kunnen met PayPhone gemakkelijk, veilig en betrouwbaar betalen via hun eigen bank. De enige voorwaarde voor de klant is dat hij/zij een rekening heeft bij een bank met een telefonische betaalmogelijkheid. Het maakt niet uit of de bestelling gedaan wordt in een webwinkel, via een IVR (sprekende computer), via een contact center of via i-mode; voor al deze verkoopkanalen kan PayPhone een uitkomst bieden bij de afhandeling van betalingen.

Samen met Colt Telecom, de telecompartner in dit traject, zal Comsys de
komende maanden het betaalconcept verder uitwerken en testen. Hierbij zullen gesprekken gevoerd worden met de belangrijkste banken en financiële instellingen in Nederland. Op dit moment is op de website www.comsys.nl een demo beschikbaar, waarin het betaalconcept uitgelegd wordt. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een nieuwe generieke telefonische betaalmethode voor alle financiële instellingen met telefonische betaalmogelijkheden.

Voor de consument zijn de grootste voordelen van deze nieuwe betaalmethode de eenvoud en de vrije keuze: hij of zij bepaalt zelf bij welke bank en via welke rekening betaald gaat worden. Deze betaalmethode is een goed alternatief voor creditcardbetalingen. Bovendien kunnen artikelen sneller geleverd worden door de leverancier, aangezien de betaling direct na bestelling plaatsvindt. Voor bedrijven betekent dit dat de transactiekosten en het debiteurenrisico dalen. Door de zekerheid van betaling kan de order direct in behandeling worden genomen en daarnaast blijft de kans op twijfel, uitstel en afstel bij de consument tot een minimum beperkt.