min

Tags in dit artikel

, ,

De Liberty Allaince is een samenwerkingsverband van 120 bedrijven die samen werken aan de ontwikkeling van een volledig open en vrij te gebruiken mechanisme voor het vereenvoudigen van het inloggen op diensten op het Internet. Dit mechanisme moet het voor internetters mogelijk maken om op meerdere websites in te loggen zonder dat zij steeds opnieuw een wachtwoord en gebruikersnaam moeten ingeven.

De Liberty Alliance wil de tegenhanger worden van de door Microsoft ontwikkelde Passport-dienst die hetzelfde doel heeft. De plannen van de Liberty Alliance zijn in gevaar gekomen nu AOL Time Warner, een van de leden, heeft laten weten niet van plan te zijn om de technologie die het inbrengt in de specificatie van de Liberty Alliance onvoorwaardelijk vrij te geven. Bij de opstelling van de eerste versie van deze specificatie heeft AOL Time Warner het voorbehoud gemaakt dat het zijn intellectueel eigendom op zijn bijdragen niet opgeeft.

Dit betekend dat AOL Time Warner een vergoeding kan vragen voor het gebruik van single-sign-on-producten van de Liberty Alliance. AOL Time Warner wil niet bevestigen of het bedrijf dat ook echt gaat doen. Wel is zeker dat zo’n vergoeding in de eerste versie nog niet van eindgebruikers verlangd zal worden.