1 min

Tags in dit artikel

, ,

Uit een onderzoek van OneStat.com is gebleken dat maandag wereldwijd de favoriete internet dag is. Bovendien spenderen internetters meer uren online op de werkdagen dan thuis in het weekend. Het internetgebruik is wereldwijd gedurende alle dagen van de week hoger dan tijdens de zaterdag of zondag. Dit is gebaseerd op een onderzoek dat OneStat.com de afgelopen twee manden gedaan heeft.

De maandag voert wereldwijd zogezegd de lijst aan met 15,43 procent van het totale internetverkeer in de week. In de rest van de week neemt het percentage geleidelijk af van 15,16 procent op dinsdag tot het dieptepunt van 12,52 op zondag. De situatie in Nederland is vrijwel dezelfde. Hier duikt het percentage van 15,34 procent op maandag naar 12,38 op zondag.