1 min

Tags in dit artikel

, ,

Mensen met klachten die betrekking hebben op .nl-domeinen, bijvoorbeeld omdat domeinnaam in strijd is met de openbare orde, kunnen terecht op een speciaal voor dat doel bestemde website. Het gaat om een site van het College voor Klachten en Beroep (http://www.cvkb.nl), een van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) onafhankelijke instelling die beroepszaken en klachten behandelt met betrekking tot de registratie van Nederlandse internetdomeinen.

Op de CvKB-website staat bovendien informatie over dit college, bijvoorbeeld over: de CvKB-regeling, de procedures voor het indienen van een klacht of beroep en de uitspraken van het CvKB.

Het reglement voor registratie van internet domeinnamen (NL) geeft een domeinnaamhouder of aanvrager de mogelijkheid om in een beperkt aantal gevallen in beroep te gaan bij het CvKB tegen een besluit van SIDN. Daarnaast is in het reglement een bepaling opgenomen dat iedereen die van mening is dat een bepaalde domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden, daartegen een klacht kan indienen bij het CvKB.