1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Linux wint niet alleen onder technisch onderlegde particulieren terrein, maar wordt ook steeds vaker op pc’s in het bedrijfsleven gebruikt. Van de Nederlandse bedrijven met vijftig of meer werknemers maakt nu 2,5 tot 3 procent gebruik van het open-sourcebesturingssysteem. Dat concludeert het in Doorn gevestigde bedrijf Comstruction op basis van eigen onderzoek.

Met behulp van de zogeheten ICT Navigator, door Comstruction omschreven als een ‘market-intelligenceproduct’, is vastgesteld dat circa 225 ondernemingen vanaf een omvang van vijftig werknemers Linux-systemen operationeel hebben. Linux lijkt nu ook door te dringen tot grotere bedrijven, nadat het besturingssysteem tot dusver vooral bij kleine bedrijven populair was.

Comstruction noemt het opmerkelijk dat Linux in alle grootteklassen bijna even wijdverbreid is. Ook in bedrijven met vijfhonderd of meer werknemers is 2,7 procent van de systemen met Linux uitgerust. Bezien naar branche is het onderwijs koploper (8,7 procent), gevolgd door de transportsector (3,7 procent). In de categorie ‘ICT- en nutsbedrijven’ draait Linux op 3,6 procent van de systemen, aldus Comstruction. Het bank- en verzekeringswezen daarentegen blijkt maar weinig met Linux op te hebben; de penetratie in de grootste financiële vestigingen is zelfs nul.