min

Tags in dit artikel

,

De RSI Patiëntenvereniging heeft een vernieuwde website geopend. De site is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook werd een stimuleringsbijdrage ontvangen van ZonMw , de samenwerking tussen ZorgOnderzoek Nederland en de medische diensten van NWO. Het hoofddoel van de nieuwe site is op een zo gebruiksvriendelijke mogelijke wijze informatie te geven over RSI. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de keuzevraagstukken waar mensen met RSI-klachten mee te maken krijgen.

Als de financiële middelen het toelaten, zal in de tweede helft van dit jaar een extra gedeelte aan de site worden toegevoegd, waar patiënten hun ervaringen kunnen uitwisselen. Het adres van de site is www.rsi-vereniging.nl