1 min

De vraag naar IT-specialisten blijft in Amerika het komende jaar op een laag pitje staan. Dat concludeert de Information Technology Association of America (ITAA) uit een telefonische rondgang langs vierhonderd managers met aanstellingsbevoegdheid. Uit de resultaten van de telefonische enquête heeft ITAA becijferd dat er in heel Amerika 493 duizend IT-posities vacant zijn. Begin 2000 waren dat er nog 1,6 miljoen. Ter vergelijking: Amerika telt ongeveer 10,3 miljoen IT-banen.

De werkgelegenheid in Amerika staat extra onder druk nu steeds meer bedrijven bereid zijn tot uitbesteding van werkzaamheden aan goedkope bedrijven uit het buitenland. Een kwart van de ondervraagde bedrijven maakt al gebruik van deze methode om de kosten te drukken. Nog eens 15 procent is van plan dat dit jaar te gaan doen. De relatieve overvloed aan IT-personeel heeft nog geen gevolgen voor de hoogte van de beloning. Driekwart van de bedrijven heeft de salarissen ongemoeid gelaten, 8 procent heeft de salarissen verhoogd en de rest is zelfs hogere salarissen gaan betalen.