min

Tags in dit artikel

, , , ,

Een federaal hof van beroep in de VS heeft de beslissing dat bepaalde computergames niet aan minderjarigen mogen worden verkocht, weer ongedaan gemaakt. Het gaat dan om spelletjes waarin geweld, seks of discriminatie een hoofdrol spelen. De inhoud van de games mag niet worden beperkt, zo oordeelde de beroepsrechter, het valt namelijk onder de vrijheid van meningsuiting. Begin dit jaar kregen winkeliers die dergelijke spelen aan kinderen verkochten nog een boete van 500 dollar.

De rechter heeft zich bij zijn beslissing laten leiden door het feit dat ook bepaalde boeken die ooit verboden waren, later onder het kopje vrijheid van meningsuiting toch aan iedereen mochten worden verkocht. Beroemd voorbeeld is The Jabberwock van Lewis Carroll, dat vooral in het zwaar gelovige zuiden van de VS op zeer veel weerstand stuitte. "Als de inhoud van een boek vrij verkocht mag worden, dan geldt dat ook voor de inhoud van een modern medium", aldus de rechter.