Uit een wereldomspannend onderzoek van Deloitte Touche Tohmatsu blijkt dat 39 procent van de financiële instellingen het afgelopen jaar minstens één beveiligingsincident heeft meegemaakt. Tweederde van die pogingen tot inbraak in de computersystemen kwam van buitenaf. De onderzoekers ondervroegen medewerkers van, volgens eigen opgave, ’35 procent van de 500 grootste financiële instellingen ter wereld’.

De financiële instellingen onderkennen de dreiging die van hackers uitgaat. Het deel van het IT-budget dat aan beveiliging wordt besteed, stijgt volgens Deloitte Touche Tohmatsu langzaam maar gestaag, en ligt nu gemiddeld op 6 procent. Hoewel de werkgelegenheid in de sector als geheel niet groeide, heeft 47 procent van de ondervraagden zijn IT-beveiligingsstaf het afgelopen jaar uitgebreid; 29 procent liet deze staf op hetzelfde niveau.

Toch is men niet al te zeker van zijn zaak waar het gaat om het afweren van inbraken. Slechts 32 procent denkt voldoende beschermd te zijn tegen inbraken in de IT-systemen van binnenuit. Tegen inbraken van buitenaf voelt 53 procent zich afdoende bewapend.