min

Tags in dit artikel

, , ,

Vanaf vandaag moeten bedrijven die online bestelde goederen leveren aan burgers in de Europese Unie BTW afdragen. Het doet er daarbij niet toe dat de leverancier in kwestie buiten de EU is gevestigd. Belastingontduiking op producten die via internet worden besteld in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is daardoor een stuk lastiger geworden. Tot het heffen van belasting op online-aankopen van buiten de EU was vorig jaar mei al besloten, maar de maatregel is op 1 juli van dit jaar pas van kracht geworden. De Amerikaanse regering had er vergeefs op aangedrongen de prille e-commerce niet te fnuiken door nu al BTW te heffen.

Keerzijde van de nieuwe regeling is dat Europese bedrijven geen BTW meer hoeven te incasseren als ze producten leveren aan klanten buiten de Europese Unie. Daardoor verkrijgen Europese webwinkels volgens de Europese Commissie een belangrijk concurrentievoordeel op de wereldmarkt. Tot dusver waren Europese leveranciers verplicht BTW in te houden op online-bestellingen van buiten de EU.

Elke EU-lidstaat kan zijn BTW-tarieven zelfstandig vaststellen. Dit betekent dat online-leveranciers, afhankelijk van het land van herkomst van de klant, verschillende totaalprijzen in rekening moeten brengen. Een leverancier hoeft zich slechts in één lidstaat voor de BTW-heffing te registeren en kan daar ook de afdracht voldoen, maar moet zich wel houden aan het tarief in het land van bestemming. De lidstaten verrekenen de geïncasseerde BTW-gelden onderling.