1 min

Tags in dit artikel

, ,

Nederland telt zo’n 66.000 internetverslaafden. Bij deze groep neemt internet een dermate belangrijke plaats in, dat het een negatieve invloed heeft op andere belangrijke sociale en professionele activiteiten. Deze problematische internetters kunnen echter niet zomaar bij een hulpverleningsinstelling terecht vanwege het ontbreken van specifieke kennis en hulpverleningsmethoden. Uit de resultaten van een studie van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) blijkt dat zo’n 9 procent van de mensen die meer dan 16 uur per week internetten, de zogenaamde heavy users, gerekend mag worden tot de problematische internetters. Dit houdt in dat bij ongeveer 1 procent van alle internetgebruikers in Nederland sprake is van problematisch gebruik.

Aangezien inmiddels zo’n 60 procent van de Nederlandse bevolking thuis over een internetaansluiting beschikt, betekent dit dat bij ongeveer 66.000 Nederlanders sprake is van problematisch internetgebruik. Bij heavy users die aangeven dat zij onvoldoende tijd weten vrij te houden waardoor werk, studie en huishoudelijke taken of de zorg voor kinderen in het gedrang komen, is niet altijd sprake van problematisch gedrag. Voor mensen die menen internetverslaafd te zijn is een online vragenlijst als zelftest beschikbaar op www.ivo.nl.