1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag zijn goedkeuring gegeven aan een wet die een einde moet maken aan spam. De wet hanteert het opt-out principe. Bedrijven mogen reclame versturen, zolang consumenten niet expliciet hebben aangegeven dit niet te willen. Overigens menen sommige anti-spam aanhangers dat het opt-out principe het spamprobleem alleen maar groter maakt. Marketeers mogen immers ongevraagd mail versturen zolang ze zichzelf maar identificeren en consumenten de mogelijkheid geven zich af te melden. De wet schrijft verder voor dat het onderwerp van de e-mail niet misleidend mag zijn en het bericht een geldig return e-mailadres moet hebben.

De anti-spam wet moet voor hij rechtsgeldig wordt eerst nog langs de Senaat. Vorige maand keurde de Senaat een gelijksoortig wetsvoorstel goed, maar moet nog wel akkoord gaan met de wijzigingen van het Huis van Afgevaardigden. Indien de wet goedgekeurd wordt, zal deze anti-spam wetgeving op staatsniveau terzijde schuiven. Overtreders van de wet lopen kans op een boete van miljoenen dollars en een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar. Overigens is het onder de wet niet mogelijk als individu een rechtszaak tegen een spammer te beginnen.Amerikanen die absoluut geen prijs stellen op ongevraagde e-mail kunnen zich aanmelden bij het ‘Do Not Spam’ register van de Federal Trade Commission.