min

Tags in dit artikel

, ,

TeleCity, één van de grootste onafhankelijke aanbieders van Internet Data Center-diensten in Europa, heeft de afgelopen zes maanden het internetverkeer over de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) geanalyseerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat in Nederland op maandagen het meeste gebruik gemaakt wordt van het internet. Vermoedelijk is de piek op maandag toe te schrijven aan de drukke eerste uren op het werk na het weekend, wanneer werknemers online het nieuws bekijken en de e-mail van enkele dagen binnenhalen.

Het verschil tussen maandag en de overige werkdagen is opmerkelijk groot. Hoewel er slechts kleine verschillen te zien zijn tussen het internetgebruik op dinsdag, woensdag en donderdag, maken Nederlanders op maandagen zo’n 15 procent meer gebruik van het internet dan op andere werkdagen. Aan het einde van de werkweek neemt het internetverkeer weer af. Vrijdag zijn er al veel minder Nederlanders online en zaterdag is de rustigste dag op het Nederlandse web. Zondag neemt het internetverkeer weer toe. Op deze dag wordt alweer bijna evenveel gebruik gemaakt van het internet als op dinsdag, woensdag en donderdag.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat in de zomermaanden een duidelijke dip in het internetverkeer plaats vond. Op de vrijdagen was deze dip het duidelijkst waarneembaar. In de zomer werd er op vrijdagen 25 procent minder geïnternet dan op een gewone vrijdag. "Dat zondag bijna net zoveel gebruik wordt gemaakt van het internet als op een gemiddelde werkdag, laat zien dat thuisgebruikers een steeds belangrijkere rol spelen op de internetmarkt," zei Mariska van Beukering, Marketing Manager bij TeleCity. "Zaterdag is een dag waarop veel mensen geen tijd hebben om tussen de boodschappen, het huishouden en afspraken met vrienden het internet op te gaan, terwijl zondag duidelijk een dag is waarop ze meer tijd voor zichzelf hebben. Deze dag wordt steeds meer gevuld met online activiteiten en deze tendens komt duidelijk naar voren uit de resultaten van ons onderzoek."