1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een proef met electronisch stemmen bij de verkiezingen volgend jaar in juni voor leden van het Europees Parlement. CDA’er Alis Koekkoek die in de Senaat zijn maidenspeech hield, liet weten dat zijn partij ‘stemmen via internet’ ziet als een aanvullende mogelijkheid en niet als dé manier van stemmen in de toekomst.

Koekkoek wees op de bescherming die het stemhokje biedt aan de individuele kiezer. Daar kan hij in het geheim zijn stem uitbrengen zonder dat familie of anderen over zijn schouder meekijken. De CDA’er vroeg dan ook de uitdrukkelijke toezegging van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) dat elektronisch stemmen bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen alleen mogelijk wordt nadat het parlement ermee heeft ingestemd. De proef bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij gemeentelijke herindelingen moet voordien worden geëvalueerd en de resultaten dienen met Tweede en Eerste Kamer te worden besproken.

De PvdA’er Witteveen wees op het bijzondere moment voor de burger die zijn/haar stem mag uitbrengen. "Dit is een openbaar ritueel dat we boven het gewone moeten blijven uittillen", zei Witteveen. Hij suggereerde de regering om de in 1970 afgeschafte opkomstplicht bij verkiezingen eventueel weer in te voeren.

Minister De Graaf hield het erop dat beduchtheid voor elektronisch stemmen te maken heeft met ‘koudwatervrees’ bij de Senatoren. Hij vond stemmen op afstand via internet ‘niets anders dan het stemmen per brief’ wat al lang mogelijk is voor Nederlanders in het buitenland.