nl.tree heeft deze week een samenwerkingsovereenkomsten gesloten met drie grote leveranciers van ICT diensten aan het basisonderwijs. De leveranciers zijn hiermee een partnership aangegaan met nl.tree. Beide partijen gaan onder andere intensiever samenwerken aan de dienstverlening voor het basisonderwijs.

De nieuwe partners leveren, beheren en onderhouden interne netwerken voor scholen en tonen een sterke toewijding voor het basisonderwijs. Samen faciliteren zij rond de 1500 scholen in het basisonderwijs en leveren door heel Nederland. Het gaat hier om Actacom Nederland B.V. in Utrecht, Edulan B.V. in Deventer en de Kei Groep in Groningen.

De aanpak om met dit soort partnerships te werken blijkt een goede ontwikkeling. nl.tree en de partners slaan de handen ineen om de dienstverlening verder te verbeteren. De Servicedesk van nl.tree en die van de partners gaan bijvoorbeeld nauwer samenwerken. Zo kan een school sneller en beter geholpen worden met vragen over het netwerk of de verbinding. Bovendien willen nl.tree en de partners, in samenwerking, toekomstige diensten voor het onderwijs gaan leveren. De scholen kunnen hiermee profiteren van de mogelijkheden die ICT en Internet biedt voor in de les.

Op dit moment onderhandelt nl.tree ook nog met een aantal andere leveranciers van soortgelijke diensten.

nl.tree Op basis van de Europese aanbesteding door het ministerie van OCW levert nl.tree sinds 1999 een pakket van internetdiensten en services aan scholen. Daarmee hebben 10.700 scholen gegarandeerde bandbreedte, een breedbandige aansluiting, ongeacht waar de school zich bevindt (via kabel, satelliet, GPRS of DSL), basis internetdiensten en directe toegang tot de Kennisnetportal. Bovendien is nl.tree de enige ISO gecertificeerde organisatie in het onderwijs. Op 31 december 2003 loopt het contract met het ministerie van OCW af in verband met de wens van dit ministerie een situatie van vrije marktwerking te realiseren.

nl.tree blijft ook na 31 december 2003, in concurrentie met andere marktpartijen, actief op deze markt, waarmee de continuïteit van het thans ingerichte landelijk dekkend intranet/internet voor de onderwijsmarkt is gewaarborgd. Passend binnen het budget dat het ministerie OCW toekent aan de scholen streeft nl.tree ook in 2004 naar het behoud van het hoogwaardige kwaliteitsniveau van haar aansluitingen en diensten met flexibele voorwaarden en een duidelijke keuzemogelijkheid afgestemd op de behoeften van de scholen en het onderwijs.