1 min Applications

Fedora Core 2 release

Redhat.com heeft bekend gemaakt dat de release van de 2e versie van Fedora geplant staat op 5 April. Er wordt bij het ontwerpen van deze release vooral veel aandacht gegeven aan de 2.6 Linux kernel en de SELinux functie die in de distributie ingebakken zit. Verder wordt er aandacht besteed aan diverse projecten zoals Gnome 2.6, KDE 3.2, meer java software (Ant, Tomcat, Jakarta, Eclipse), AMD 64 bit en mogelijk zelfs SPARC. Door de testperioden en de interval tussen de releases van de verschillende versies te verkorten, hoopt Red Hat zich aan het strakke schema te houden. De testusers moeten dan ook na elke release een bugreport opsturen naar Red Hat, zodat deze de bugs er zo snel mogelijk uit kan halen, voor de nieuwe versie uitgegeven word. Het schema ziet er op dit moment als volgt uit:
* 23 Februari tot 15 maart: Verschillende testperioden en evaluatiemomenten
* 26 Maart: absolute inleverdatum bugreports
* 1 April: Goedkeuring van het eindproduct
* 2 April: Verspreiding onder de mirrors
* 5 April: Release, word aangegeven en bekendgemaakt door Red Hat Dit is uiteraard een nog niet vaststaande datum, maar er word wel naar gestreeft om deze te halen.

Bron:Fedora