2min

Tags in dit artikel

, , ,

Een wereldwijd onderzoek bij 650 ondernemingen, uitgevoerd door Panda Software, bracht aan het licht hoe bedrijven omgaan met de bedreiging die spyware vormt voor hun IT-systemen. In feite erkent 99 procent van hen dat dit soort malware de normale werking van hun computers in het gedrang kan brengen. Toch is het meest verontrustende gegeven dat uit de studie van Panda Software naar voren komt, het feit dat, ondanks het ernstige karakter van deze bedreiging, een groot percentage van de bedrijven niet op de hoogte is van de maatregelen die nodig zijn om spyware te bestrijden.

Hetzelfde onderzoek onthult dat 53 procent van de bedrijven op een bepaald ogenblik heeft geleden onder een aanval van spyware. Bovendien is 74 procent bekend met de rechtstreekse gevolgen van spyware: diefstal van gegevens met betrekking tot de Internetgewoonten van de gebruikers. Ook de secundaire gevolgen van spyware voor computers werden door de deelnemers aan het onderzoek gerangschikt in volgorde van belangrijkheid: vertraging van geïnfecteerde computers (84%), tijd die verloren gaat aan herinstellen van oorspronkelijke systeemconfiguraties (59%), productiviteitsverliezen (49%), en een algemene toename van het aantal problemen met computers (47%). De ondernemingen kennen de kanalen waarlangs spyware zich verspreidt; downloads van het Internet blijven het meest verontrustend (70%), gevolgd door pop-up adverts.

Tot slot menen de ondernemingen dat ze toereikende maatregelen treffen om zich te beschermen tegen spyware, indien ze voorzien in een up-to-date antivirusprogramma (70%) en/of de installatie van een specifieke anti-spywaretool.

Volgens Luis Corrons, directeur van Pandalabs, “is het uiterst markant dat bijna alle ondernemingen uit het onderzoek op de hoogte zijn van de bedreigingen van spyware. Toch is het feit dat veel van die bedrijven niet weten hoe ze zich afdoende moeten beschermen tegen dit soort malware, een reden voor bezorgdheid. Hoewel de rest pretendeerde een gedegen kennis te hebben van de door hen ingezette beveiligingsinstrumenten, is het bovendien duidelijk dat ze daarbij enkel een beroep doen op reactieve technologieën, zoals traditionele antivirusprogramma’s en specifieke anti-spywaretoepassingen. In het geval van bekende spyware is dit volkomen gepast. Maar gezien de grootschalige verspreiding van spyware op dit moment, is het tevens noodzakelijk om gebruik te maken van proactieve technologieën, die ook onbekende exemplaren kunnen opsporen. Dit voorkomt dat de allerlaatste spionageprogramma’s of programma’s die nog moeten worden geïdentificeerd door antivirusontwikkelaars, worden geïnstalleerd op computers.”