Klachten Oracle rond controversieel cloudcontract Pentagon afgewezen

Het Amerikaanse Government Accountability Office heeft een klacht van Oracle over het cloudcontract van het Pentagon afgewezen. Daarmee zijn er mogelijk brede gevolgen, want daarmee ligt de weg open om één aanbieder te contracteren voor het zeer lucratieve JEDI-contract.

Twee maanden geleden diende Oracle een klacht in over het proces rond JEDI. Het Pentagon wil overschakelen op de cloud en biedt daarvoor een contract met een waarde van 10 miljard dollar. Daarnaast is er maar één aanbieder die het contract kan winnen. Wat Oracle, en ook diverse andere cloudaanbieders betreft, zouden er juist meerdere partijen moeten zijn.

Alles afgewezen

Oracle vreest dat het model waarbij het Pentagon maar één aanbieder kiest, vooral goed is voor concurrent Amazon Web Services. Dat lijkt de voornaamste kandidaat voor het cloudproject. AWS is natuurlijk niet de enige die meedingt naar het contract, maar wel degene met de beste papieren. Zo won het bedrijf in 2014 een contract van 600 miljoen dollar om een cloudcenter te bouwen voor de CIA.

De GAO wijst de drie voornaamste argumenten van Oracle volledig af. Daaronder valt ook de voornaamste claim – dat de structuur waarbij er maar één winnaar van het contract is, indruist tegen federale wetgeving. De GAO concludeert juist dat dit past binnen de regels, vooral omdat het in het belang van de regering is, met name als het aankomt op de veiligheidsbelangen. En dus mag het Pentagon dit soort contracten aanbieden.

Ook het argument dat er geen redelijke ondersteuning voor alle aanbieders was, wijst de GAO van de hand. De mogelijke belangenverstrengeling waar Oracle op de derde plaats naar verwees, legt men ook naast zich neer. Daarmee mag het Pentagon doorgaan met zijn plannen en zoeken naar één JEDI-aanbieder.

Grote gevolgen

De beslissing van de GAO kan grote gevolgen hebben. IBM en Microsoft gaven ook al aan zich zorgen te maken over de manier waarop het Pentagon JEDI wil opzetten. De kans is groot dat AWS daarmee als winnaar uit de bus komt en het tienjarige, tien miljard dollar kostende contract tekent. Wel is er nog een protest van IBM dat loopt, waar de GAO nog op moet reageren.

Daarnaast kunnen diverse cloudaanbieders nog naar de GAO stappen, of zelfs de rechter, als het Pentagon uiteindelijk een bedrijf kiest. Uiteindelijk zal het bedrijf dat het contract mag uitvoeren een groot voordeel hebben: de papieren die het krijgt na het uitvoeren van een contract van dit formaat, zal het een goede aanbieder voor toekomstige soortgelijke projecten maken.