De Free Software Foundation wil nagaan of de rechten van Novell om nieuwe Linux distributies uit te brengen ingetrokken kunnen worden. Dit om Novell wat te frustreren na het pact wat ze met Microsoft gesloten hadden.

Eben Moglen, een jurist voor de FSF heeft aan de media gemeld dat het pact wat in november gesloten is, "het begin is van een significante patentagressie door Microsoft". Het pact draait vooral om het punt dat Novell en Microsoft elkaars producten gaan verkopen, promoten, en elkaar helpen bij een betere cross platvorm ondersteuning van sommige applicaties. Zo zouden Linux en Windows naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Critici hebben bij het bestuur van de stichting geklaagd en hebben er op aangedrongen dat Novell gestraft moet worden. Binnen twee weken zal hier bij de stichting opheldering over komen. Vanuit de opensource community is er ook veel rumoer ontstaan en is er door vele aan Novell verzocht de deal te ontbinden. Novell verdient bijna 350 miljoen dollar aan de deal.