Uit een onderzoek door Capterra blijkt dat het Nederlandse MKB relatief veel cloudgebaseerde oplossingen gebruikt. Hybride oplossingen nemen een kleiner deel van de markt in.  

Het onderzoek toont aan dat de cloud flink aan de weg aan het timmeren is in Nederland. Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek werkt met cloudgebaseerde oplossingen, en ongeveer een derde deel van alle midden- en kleine bedrijven werkt nog uitsluitend met cloudoplossingen. Er is wel nog een substantieel deel van de bedrijven dat met hybride oplossingen werkt. Deze behoren echter tot de minderheid.

Capterra heeft verder onderzocht welke software het meest gebruikt wordt in het MKB. Het is niet verwonderlijk dat Microsoft Office op één staat. Software van Adobe volgt op de tweede plaats, Google Drive komt daarna. Oplossingen van Exact en SAP nemen plek 4 en 5 in op de lijst. Capterra benadrukt vooral de hoge scores van Google Drive en Dropbox (plek 7), wat volgens het rapport aangeeft dat de cloud steeds populairder wordt.

Verdere toepassingen

De toepassingen waarvoor software gebruikt wordt zijn ook onderzocht door Capterra. Boekhoudkundige programma’s worden het meest gebruikt, namelijk door iets minder dan de helft van de ondervraagden. Verder zegt ongeveer een kwart van plan te zijn om dit type software te gaan inzetten in de komende 1 tot 2 jaar.

Ook cybersecurity staat redelijk hoog op de prioriteitenlijst van het MKB. 28 procent van de bedrijven gebruikt nu al software voor security, en 32 procent plant om, of denkt na over of dit type software gebruikt gaat worden in de komende 1 tot 2 jaar. Daarnaast scoorde ook HR-software, CRM-systemen en programma’s voor projectmanagement hoog op de lijst.

Verschillen in mate van digitalisering

Uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers bij een deel van de bedrijven vaak meer technologie willen inzetten in hun processen. Ongeveer één op de drie werknemers vindt dat hun organisatie meer zou moeten doen aan digitalisering. Daarentegen vindt ook weer ongeveer een derde van de ondervraagden dat hun bedrijf genoeg mee-evolueert met technische ontwikkelingen. Respectievelijk 19 en 9 procent vindt dat hun organisatie technologisch geavanceerd is, of zelfs koploper op technologisch gebied.

Digitalisering wordt door organisaties in het MKB vooral gezien als een manier om tijd te besparen. Als tweede volgt het verhogen van efficiëntie en productiviteit. Wat betreft de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied wordt er het meest gebruikt gemaakt van het Internet of Things, namelijk door zo’n 15 procent van de ondervraagden. In het onderzoeksrapport worden de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.