min

Tags in dit artikel

, ,

Van de elf onderzochte websites voor de provinciale verkiezingen voldoet slechts één aan de eisen van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een
onderzoek dat door Accessibility is uitgevoerd in opdracht de stichting Waarmerk drempelvrij.nl en Burger@Overheid.nl.

Ouderen en gehandicapten kunnen nu op één toegankelijk site terecht, te weten Uheefthetvoorhetzeggen.nl. Deze site werd overigens pas geschikt gemaakt voor deze groepen, nadat beide organisaties aan de bel hadden getrokken. De provincies zelf hebben een kans laten lopen om iets aan hun onbekendheid te doen.

De eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl garanderen dat websites toegankelijk zijn voor alle gebruikersgroepen. Als websites aan het waarmerk voldoen, kunnen ouderen en gehandicapten zich goed informeren en dus hun democratische rechten uitoefenen. Bij de landelijke verkiezingen in november 2006 voldeed geen van de onderzochte sites aan de eisen. Nu voldoet één van de onderzochte sites (de algemene informatiesite over de statenverkiezingen). Een aantal andere heeft toegezegd verbeteringen aan te brengen.

De provincies zelf hebben een uitgelezen kans laten lopen om iets aan hun onbekendheid te doen en de betrokkenheid van burgers te vergroten. Bij de lancering van de twaalf Provinciale Stemwijzers voor de statenverkiezingen sprak de voorzitter van het InterProvinciaal Overleg (IPO), de heer J. Franssen over het feit dat ‘de provincie altijd een bestuurslaag is die worstelt met een bekendheidsprobleem’. Toegankelijke provinciale voorlichting zou wel eens kunnen bijdragen aan het verbeteren van die bekendheid. De stemwijzers en provinciale sites die in de aanloop naar de provinciale verkiezingen hulp bieden bij het bepalen van de stemkeuze aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, zijn niet goed bruikbaar voor ouderen en mensen met een handicap. Provincies sluiten daarmee grote groepen kiezers uit. Dat zij zich onvoldoende bewust zijn van het belang van moderne voorlichting bleek ook al uit het feit dat zeven van de twaalf provincies niet meedoen aan de website Wiekiesjij.nl.

Hieronder staan de gegevens van de verzonden rapporten, waarbij uitdrukkelijk zij vermeld dat sommige sites nu minder fouten hebben dan ten tijde van het onderzoek.

Website Goed Fout Nvt. Totaal
Zeeland.nl 6 3 7 16
Programvergelijking.nl 4 2 10 16
Provinciegroningen.nl 3 4 9 16
Joulud.nl 3 5 8 16
Limburg.nl 3 5 8 16
Provincie-utrecht.nl 3 5 8 16
Uheefthetvoorhetzeggen.nl 8 0 8 16
Zuid-Holland.nl 3 5 8 16
Stemwijzer.nl 3 7 6 16
Provincies.nl 2 4 10 16
Kieskompas.nl 2 4 10 16

De toegankelijke site www.uheefthetvoorhetzeggen.nl, die onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, voldoet hiermee ook aan het besluit van de Ministerraad dat nieuwe overheidswebsites vanaf 2006 aan de minimumeisen moeten voldoen. Alle bestaande overheidswebsites van gemeenten, provincies, waterschappen e.d. moeten hieraan uiterlijk in 2010 voldoen.