1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Verschillende partijen ijveren ervoor dat de overheid meer gebruik moet maken van opensource software. Als ze dit doen zijn ze minder afhankelijk van de monopolie bezitters, zoals Microsoft, zo claimt het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’.

Hiervoor is een actieplan opgesteld, het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ is al goedgekeurd door het kabinet. Maandag wordt het plan naar de tweede kamer gestuurd. Het actieplan moet ervoor zorgen dat de overheid geld gaat besparen en meer innovatieve producten gaat gebruiken.

Vooral de linkse partijen in de tweede kamer, zoals de PvdA maken zich zorgen over deze machthebbers. Ook waakhond NMa maakt zich zorgen, ze riep in het jaarrapport al op tot het melden van alle fouten en klachten. Het kabinet heeft het NMa gevraagd meer onderzoek te verrichten naar deze kwestie. Zo kan zij beter inspelen op de situatie.