2min

Tags in dit artikel

, ,

Pegasystems introduceert zijn op AI gebaseerde Value Finder-oplossing. De tool moet bedrijven helpen met een meer individuele klantenbenadering, zodat ze alle klanten daadwerkelijk met op maat gemaakte marketing kunnen bereiken.

Volgens Pegasystems is echte één-op-één interactie met klanten voor marketingdoeleinden extreem belangrijk om echt alle klanten te bereiken. Dus niet de belangrijkste of alleen speciale doelgroepen, zoals nu vaak het geval is. Alle klanten moeten dus echt een individuele benadering krijgen.

De huidige systemen voor deze één-op-één klanteninteractie voldoen in de ogen van Pegasystems nog niet echt. Vaak sturen deze dezelfde productpushes naar dezelfde klantsegmenten. Individuele klanten waarvoor campagnes eigenlijk niet meer relevant zijn, worden zo opnieuw bestookt met irrelevante aanbiedingen. Of erger, wanneer deze nog wel relevant zijn en waarvan deze individuele klanten worden uitgesloten.

Vaak zijn customer experience professionals aan harde uitsluitingscriteria gebonden en kunnen daardoor de achtergestelde klantgroepen geen relevantere aanbiedingen doen. Terwijl dit juist toegevoegde waarde, klantloyaliteit en groei op de lange termijn oplevert.

Introductie Value Finder

Pegasystems wil hier een einde aan maken en presenteert daarom zijn Value Finder-oplossing. De tools is onderdeel van versie 8.5 van de Pega Customer Decision Hub-oplossing. Deze AI-oplossing helpt bedrijven onder meer met predictive analytics en customer decision mangement voor de juiste inzichten en voorspellingen voor de gehele customer journey.

De nu uitgebrachte tool Value Finder moet ervoor zorgen dat bedrijven op basis van AI meer betrokkenheid kunnen realiseren met de ‘vergeten’ klanten. Dit door marketinguitingen en aanbiedingen op hun specifieke persoonlijke behoeftes af te stemmen en zo een directe individuele benadering af te leveren.

Functionaliteit

Value Finder brengt specifiek de achtergestelde klanten in kaart door klantdatabases te analysreen op potentieel-waardevolle, maar achtergestelde klanten. Dit zijn personen die door het systeem niet als doelgroep worden gezien voor de standaard marketingcampagnes.

Daarnaast zorgt de tool van Pegasystems ervoor dat zogenoemde ‘engagement-hiaten’ worden weggewerkt. De tool neemt daarbij de klantstrategie onder de loep om te zien of en hoe de betrokkenheid met die klanten kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de strategie aan te passen of een volledige nieuwe aanpak te kiezen die beter op hun behoeftes aansluit.

Overige toepassingen

Value Finder verzorgt ook het vereenvoudigen van goedkeuringsprocessen tussen teams met de geïntegreerde 1:1 Operations Manager-functionaliteit voor het beheren van goedkeuringsprocessen. Hiermee kunnen bedrijven via simpele workflows eenvoudig wijzigingsverzoeken indienen en beheren. Verder maakt de tool het optimaliseren van strategieën vóór de daadwerkelijke implementatie mogelijk. Voordat wijzigingen definitief live gaan, kunnen bedrijven verschillende ‘wat-als ‘-scenario’s nabootsen.