De huidige pandemie zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven nog sneller hun digitale transitie doorvoeren. Ook zal de pandemie blijvend van invloed zijn op het toekomstig werken en welke vaardigheden werknemers daarvoor moeten hebben. Dit blijkt uit een recent Europees onderzoek van Salesforce.

Uit het onderzoek onder 500 bestuurders uit verschillende Europese landen blijkt dat Nederlandse bedrijven zich er goed van bewust zijn dat de huidige pandemie van grote invloed is op hun digitale transitie.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse managers geeft aan dat COVID-19 hun digitale transitie heeft versneld. Ook is hierdoor vaak de besluitvorming over de digitale transformatie gestroomlijnd. Bedrijven zijn zich meer gaan richten op online verkoop of het bieden van online diensten. Andere aandachtspunten waren onder meer een flexibelere klantenservice en werken op afstand.

Wel tijdelijk fenomeen

Ondanks alle mooie initiatieven om digitaal te versnellen, geven de onderzochte Nederlandse managers aan dat zij deze ‘digitale revolutie’ wel als iets tijdelijks zien. Een flinke meerderheid geeft aan op dit moment nog geen voordelen te zien van digitale initiatieven. Er bestaan bijvoorbeeld veel zorgen over het hebben van een consistente klantenservice, het bieden van voldoende digitale security of het kunnen bijhouden van alle digitale en zakelijke prioriteiten.

Meer betrokkenheid medewerkers

Nederlandse leidinggevenden willen graag goede digitale ervaringen voor hun medewerkers en hiervoor strategieën opstellen. Zij willen vooral medewerkers beter scholen op het gebied van cybersecurity, onderling samenwerken en de betrokkenheid van medewerkers bij de digitale initiatieven. Cybersecurity en het opzetten van goede digitale werkprocessen zijn het belangrijkst, aldus Salesforce.

Andere manier van werken

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse managers vinden dat de pandemie de toekomstige manier van werken sterk heeft beïnvloed. Voor veel bedrijven heeft de digitale transitie door de pandemie de activiteiten vaak ten goede veranderd. Zij investeerden meer in digitale tooling en het vergroten van hun online aanwezigheid of aanbod.

Wel geven veel managers aan dat er belangrijke uitdagingen zijn voor het werken in het ‘nieuwe normaal’. Zij hebben moeite met het behouden van de bedrijfscultuur, signaleren zij burn-outs bij medewerkers en hebben moeite hun medewerkers betrokken te houden. Ook vinden zij het aansturen van teams op afstand lastig.

Veel bedrijven vinden het daarom in het nieuwe normaal lastig om de korte- en lange termijn toekomst goed te plannen. Graag willen zij dan ook ondersteuning voor het binnenhalen van nieuwe klanten, het behouden van het moreel van de medewerkers en het aansturen van externe teams.

Voordelen

Ondanks deze problemen gaan bedrijven wel gestaag verder met hun planningen voor het nieuwe normaal en zien gelukkig ook nog een aantal voordelen. Werken op afstand wordt een vaste waarde, evenals flexibel werken. Verder hebben Nederlandse bedrijven straks minder kantoorruimte nodig en wordt samenwerking met andere bedrijven veel belangrijker dan voorheen.

Voorbereiding medewerkers

Nederlandse managers willen dankzij de huidige crisis gelukkig ook hun medewerkers goed op deze digitale veranderingen voorbereiden. Zij geloven dat het nu het juiste moment is de digitale vaardigheden van hun medewerkers te verbeteren en verbetert hierdoor de onderlinge samenwerking en de productiviteit.

Investeringen in vaardigheden

Veel werkgevers investeren nu en in de toekomst in het verbeteren van de IT-vaardigheden, beter samenwerken en bekendheid met digitale werkplek tooling. Andere vaak genoemde trainingen zijn op het gebied ban emotionele intelligentie, coderen en interpersoonlijke vaardigheden. Veel Nederlandse managers zijn van plan al deze opleidingsmogelijkheden voor nu en in de toekomst te realiseren. Niet alleen voor het huidige personeel, maar ook voor nieuwe medewerkers, zo besluiten de onderzoekers van Salesforce.

Tip: Digitale geletterdheid moet beter, tekort aan mensen loopt op