2min

Tags in dit artikel

, , ,

De Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland is de enige instantie die .nl-domeinennamen mag uitdelen, maar is geen overheidsinstantie. Die situatie is onhoudbaar, meent de Vereniging van Registrars.

In een brief die de de VVR naar het Financieel Dagblad heeft gestuurd, klaagt de vereniging dat de SIDN steeds meer afwijkt van zijn kerntaak om domeinnamen te beheren. De kosten om domeinen te registreren blijven stijgen en de stichting voert steeds meer nevenactiviteiten uit.

Nevenactiviteiten

Een voorbeeld dat de VVR benoemt, is de ontwikkeling van ‘CyberSterk’, een securitydienst voor MKB’s. Hiermee beconcurreert de stichting reguliere marktpartijen. De VVR vergelijkt de situatie met wanneer een drinkwaterbedrijf de winst van het leidingwater gebruikt om een frisdrank op de markt te zetten die concurreert met spa of Coca-Cola.

De VVR spoort de VVR aan om bij zijn kerntaken te blijven en andere bedrijfsactiviteiten af te stoten. Dan kan het bedrijf tegen kostprijs .nl-adressen blijven uitgeven en beheren. De stichting heeft bewezen dat prima te kunnen, meent de VVR. Het kan alleen voor een stuk minder geld.

Wettelijke taak

Daarom spoort de VVR de Rijksoverheid aan om het beheer van stabiliteit van het .nl-domein vast te leggen als wettelijke taak en die toewijst aan het SIDN. Vervolgens zou de Rijksoverheid de uitvoering van die taak moeten controleren en waar nodig begrenzen.

Goede veiligheid

Het SIDN reageert in een artikel in het Financieel dagblad op de kritiek. De stichting claimt dat uit eigen onderzoek blijkt dat registrars de stichting gemiddeld met een 8,3 beoordelen. Verder scoort het .nl-deel van het internet bovengemiddeld goed op veiligheid. Volgens het SIDN komt dit deels door inspanningen van het SIDN, die extra controles uitvoert op domeinnamen.

Bovendien houdt het Agentschap Telecom sinds eind 2018 toezicht op het technische beheer van het SIDN en lost meer toezicht volgens de stichting niets op.

Zelfregulering

Het SIDN kreeg het beheer over het .nl-domein in 1996 in handen, nadat het Centrum voor Wiskunde & Informatica na 10 jaar het stokje doorgaf. Het SIDN heeft deze taak altijd onafhankelijk van de overheid uitgevoerd en heeft inmiddels 6 miljoen .nl-adressen uitgedeeld.

Hierdoor is de scheve situatie ontstaan dat het beheer van dit publieke goed nog altijd enkel in het beheer is van een stichting die niet geallieerd is aan de Rijksoverheid. De stichting heeft de vrijheid zichzelf te reguleren, al is deze regulatie wel door de Rijksoverheid getoetst.

Duur

Volgens de VRR is het registreren van een .nl-domein door deze onafhankelijke status onnodig duur. Momenteel kost het zonder eventuele bulkkortingen jaarlijks 3,40 euro om een domein te registreren, al wil de SIDN dat de komende drie jaar jaarlijks met 2 procent verhogen.

Het ministerie zal in 2021 het convenant evalueren.