1 min

Tags in dit artikel

,

Pensioen moet vanaf 2011 online opvraagbaar zijn. Veel mensen weten nu niet hoe hoog hun pensioen en hoe het geregeld is met de AOW die ze gaan ontvangen, hiervoor is nu een samenwerking opgezet, zodat het via internet op te vragen moet worden.

De Stichting Pensioenregister is een samenwerkingsverband van de pensioenkoepels, verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank welke vanaf 2011 een website online wil hebben waarop precies het pensioen nagekeken kan worden. Deze stichting bestaat overigens pas sinds woensdag.

Straks moet het mogelijk zijn om via een SOFI-nummer de pensioenregeling op te vragen. Het register gaat ook tonen waar het pensioen is opgebouwd, waar men terecht kan voor meer informatie en hoe het gesteld is met de Algemene ouderdom-uitkering.