WebSight, een ‘full-service’-internetbureau dat zich voornamelijk richt op communicatie, heeft een wedstrijd uitgeschreven. Bij deze wedstrijd kunnen mensen aangeven wat volgens hun een goed idee is voor het internet.

Het idee wordt, na indiening, beoordeeld op motivatie, relevantie, haalbaarheid, originaliteit en toepasbaarheid.
De winnaar is degene die volgens de jury het beste is en gaat ervandoor met de belofte dat WebSight het idee gaat proberen te realiseren, hiervoor is een budget van vijftienduizend euro beschikbaar.

"Met deze actie willen wij mensen die actief zijn in marketing en communicatie de kans geven hun online ideeën praktisch te verwezenlijken", zegt Erik Zoomers, managing director van internetbureau Websight.

"Wij weten dat er veel creativiteit in de sector aanwezig is, maar dat het vaak ontbreekt aan budget, tijd en soms ook kennis om online met ideeën te experimenteren en die succesvol te maken. Daarnaast is met online ideeën meer mogelijk dan het management van een organisatie in eerste instantie vaak denkt. Dat willen we met deze actie onderstrepen."