1 min Applications

EU investeert 55 miljoen euro in veilig internet

De Europese unie zal vanaf nu tot 2013 zo’n 55 miljoen euro investeren in maatregelen die een veiliger internet voor kinderen moeten creëren. Dat staat toch zo in een actieplan dat de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europese Parlement goedkeurde.

EU investeert 55 miljoen euro in veilig internetDe EU wil met het actieplan illegale websites aanpakken, net als schadelijk surfgedrag bij kinderen. Daarnaast wil de EU actie ondernemen tegen seksueel misbruik, kinderlokkerij en cyberpesten. Ook worden acties op touw gezet om de publieke opinie bewust te maken van de gevaren van internetgebruik door kinderen.

"Kinderen worden op steeds jongere leeftijd actieve internetgebruikers, terwijl het aantal pornografische, racistische en andere schadelijke webstekken, onder andere rond haatmuziek, zelfverwonding en zelfmoord, exponentieel toeneemt. Kinderen kunnen vaak bekwaam omgaan met online technologieën, in sommige gevallen missen ze echter de rijpheid om situaties goed te kunnen overzien", stelt Belgisch Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA).

Bron:HLN