2min

Terwijl Proximus werkt aan de landelijke glasvezeldekking, heeft een op de vijf huishoudens met een laag inkomen geen thuisinternetverbinding. Dat maakt de Koning Boudewijnstichting op basis van een nieuw onderzoek bekend.

De stichting doet jaarlijks onderzoek naar digitale ongelijkheid in België. Het gebruik van online diensten en de beschikbaarheid van internet nemen toe, maar niet elke bevolkingsgroep is gelijk. In 2021 had een op de vijf Belgische huishoudens met een laag inkomen geen thuisinternetverbinding, zo blijkt uit het meest recente rapport.

Zeven procent van de bevolking gebruikte geen internet en 39 procent had beperkte digitale vaardigheden. De Koning Boudewijnstichting beschrijft de groep als “digitaal kwetsbaar”. Volgens de onderzoekers lopen personen met een laag opleidingsniveau of inkomen een verhoogd risico op digitale kwetsbaarheid. 98 procent van alle huishoudens met een hoog inkomen had een thuisinternetverbinding. Het percentage bedroeg slechts 82 procent voor huishoudens met een laag inkomen.

“De positie van de meest kwetsbare mensen in een steeds meer gedigitaliseerde samenleving is zorgwekkend en vergt alternatieve oplossingen”, aldus de stichting. “De COVID-19-crisis en de bijbehorende sanitaire maatregelen leidden tot een sterkere digitalisering van onze samenleving. Maar de kloven blijven bestaan: sociaaleconomisch en cultureel minder bevoorrechte personen hebben moeite om de digitale evolutie te volgen.”

Kloof

Jongeren tussen de 16 tot 24 jaar worden vaak als ‘digital natives’ gezien, maar dat beeld geldt volgens de stichting niet voor iedereen. Bijna de helft van de jongeren met een laag opleidingsniveau heeft zwakke digitale vaardigheden. Onder jongeren met een hoog opleidingsniveau lag het percentage op 22 procent.

Staatsbedrijf Proximus wil vrijwel alle Belgische huishoudens tegen 2032 met glasvezel dekken. De Belgische overheid probeert de digitale geletterdheid van inwoners met meerdere projecten te verbeteren. “Maar ondanks de initiatieven die de voorbije twee jaar zijn genomen om de toegang tot het internet te verbeteren en de digitale vaardigheden te bevorderen, zijn we er als samenleving niet in geslaagd om de meest kwetsbare mensen digitaal te betrekken”, concludeert de Koning Boudewijnstichting.

Oplossing

De stichting roept de overheid, bedrijven en burgers op om te investeren in projecten die elke bevolkingsgroep vooruit helpen. De stichting pleit voor meer digitale diensten die toegankelijk zijn voor inwoners zonder digitale vaardigheden of thuisinternet.

Tip: Digitale ontwikkeling EU op stoom, wel nog veel werk aan de winkel