2min

Grote techbedrijven zijn het afgelopen jaar de grootste investeerders geweest in AI-startups, vooral de grote drie: Microsoft, Google en Amazon.

Dat blijkt uit data van PitchBook. Ongeveer twee derde van de totale investering van 24,4 miljard euro (27 miljard dollar) wordt door de grote techbedrijven voor hun rekening genomen. De onderzoekers geven enkele redenen waarom private investeerders nauwelijks kunnen concurreren met grote techbedrijven als het gaat om investeringen in AI-startups.

In de eerste plaats is de waarde van AI-startups zo sterk gestegen dat private investeerders niet kunnen concurreren met wat grote techbedrijven kunnen investeren. Het geld dat de grote techbedrijven investeren, drijft de investeringsbedragen in AI-startups aanzienlijk op.

Daarnaast hebben de ‘gewone’ private investeerders te maken met hogere rentetarieven en dalende waarderingen van bedrijven in hun investeringsportefeuilles. Dit beperkt hun vermogen om voldoende kapitaal te genereren om de concurrentie met grote techbedrijven aan te gaan.

Een grafiek die het aantal ai-investeringen weergeeft.

Andere mogelijke oorzaken zijn dat de investeringen het afgelopen jaar vooral gericht waren op LLM-aanbieders zoals OpenAI, Cohere, Anthropic en Mistral.

Bovendien is het voor traditionele private investeerders vaak onmogelijk om alle ontwikkelingen bij te houden en precies te weten welke AI-gerelateerde spin-offs voortkomen uit bijvoorbeeld Google DeepMind of andere ontwikkelaars.

Toch diverse investeringsmogelijkheden

Ondanks de moeilijkheden die traditionele investeerders ondervinden om ook op het gebied van AI een voet tussen de deur te krijgen, zijn er natuurlijk wel lichtpuntjes zichtbaar. Sommige private investeerders zijn erin geslaagd binnen te komen bij OpenAI en ook bij Mistral.

Bovendien hoeven private investeerders als het gaat om AI niet altijd te investeren in de ontwikkelaars van de LLM’s. Sommige private investeerders zoeken juist bedrijven op die applicaties ontwikkelen op basis van de modellen van bijvoorbeeld OpenAI of Anthropic.

De onderzoekers van PitchBook stellen daarom dat er voor private investeerders op het gebied van AI nog veel mogelijkheden zijn voor investeringen, zodat ook zij een deel van deze aantrekkelijke taart kunnen krijgen.

Tip: Terugblik 2023; AI, AI, AI, open source, security en Europese regels