Het internet zal 2 miljard gebruikers bereiken voor het eind van dit jaar. De wereldbevolking wordt geschat op circa 6,9 miljard. Dat betekent dat bijna één derde inmiddels toegang heeft tot het internet. Dit blijkt uit een onderzoek van het Amerikaans ‘International Telecommunication Union’ (ITU).

Dit jaar zijn er maar liefst 226 miljoen nieuwe internetgebruikers bij gekomen. Daarvan zijn er 162 miljoen afkomstig uit ontwikkelingslanden. Hiermee is het groeipercentage is ontwikkelingslanden een stuk hoger dan in ontwikkelde landen. Volgens ITU zal aan het eind van dit jaar 71 procent van de bevolking in ontwikkelde landen toegang hebben tot internet vergeleken met 21 procent van de mensen in ontwikkelingslanden. Regionaal is 65 procent van de wereldbevolking online in Europa en 55 procent in Noord- en Zuid-Amerika. In Afrika maakt slechts 9,6 procent van de bevolking gebruik van internet.