TripAdvisor is een samenwerking aan gegaan met Facebook. Hierdoor krijgt de website toegang tot de gebruikersdata van Facebook en hebben bezoekers onder andere de mogelijkheid om reisadvies te krijgen van hun eigen Facebook-contacten.

TripAdvisor is een reiswebsite met recensies over hotels, restaurants en meer. Met de Facebook-integratie is het makkelijker om de recensies te vinden van eigen Facebook-contacten. Als een gebruiker is ingelogd op Facebook laat TripAdvisor een lijst zien van jouw Facebook-contacten samen met de plaatsen die zij hebben bezocht.

Volgens verschillende bronnen is het niet verbazingwekkend dat de reiswebsite samenwerkt met Facebook. Drie jaar geleden kocht TripAdvisor de Facebook-applicatie "Where I’ve Been" voor drie miljoen dollar.

Volgens comScore was TripAdvisor al een tijdje bekend als ’s werelds grootste reiswebsite, maar nu met de Facebook-integratie zullen gebruikers het gemakkelijker vinden, omdat de recensies dan van je eigen contacten afkomen.