In een poging om de erosie van de mobiele markt van China tegen te gaan, heeft het land services als Skype vanaf heden geblokkeerd. Met deze actie hoopt China de eigen telecomproviders als China Telecom en China Unicom uit een financieel dal te kunnen helpen.

De beslissing om dergelijke services te blokkeren werd al eerder genomen, maar een precieze datum voor de ingang van de maatregel was er nog niet. Een saillant detail in de blokkade is dat China slechts Westerse services blokkeert, terwijl lokale VoIP-services ongemoeid blijven.

Het blokkeren van VoIP-services is niet nieuw; eerder stelde Panama dezelfde maatregelen, tevens met als doel de bescherming van de eigen economie. Er bleken echter veel manieren te zijn om de blokkade te omzeilen.

Of ditzelfde in China ook het geval zal zijn valt nog te bezien; het Aziatische land staat inmiddels bekend voor het opwerpen van blokkades en lijkt ook goed werk af te leveren. China blokkeert inmiddels al jarenlang websites waar omstreden politieke uitspraken op terug te vinden zijn en doet dit naar eigen zeggen om de internetgemeenschap te beschermen voor malware en andere dreigingen.