In Europa zijn er al landen die een ’three strikes’-plan aan hebben genomen om het illegaal downloaden via internet te ontmoedigen. Amerikaanse providers hebben nu een zelfde soort plan geaccepteerd, hoewel het daarbij om zes ‘strikes’ zal gaan.

Het gaat in deze om enkele grote providers als AT&T, Verizon, Comcast, Cablevision en Time Warner Cable. Zij hebben een overeenkomst getekent waarbij de film- en muziek-industrie schenders van copyright-rechten hard aan kunnen pakken. Er zal echter wel rekening worden gehouden met de privacy van de klanten. Ook zullen internetgebruikers na zes strikes niet per definitie niet meer worden toegelaten op het internet.

In principe gebeuren veel activiteiten die zijn vastgelegd in de overeenkomst al langere tijd. Copyright-houders zijn al langere tijd actief in de gaten aan het houden wat er op P2P-netwerken gedeeld wordt en houden bij welke IP-adressen hierbij betrokken zijn waarna ze deze op kunnen zoeken en de provider hierop attenderen.

De providers hebben nu ook de afspraak gemaakt om deze berichten door te sturen naar de gebruikers. Zonder een gerechtelijk bevel zullen er echter geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de copyright-houders.

Volgens verschillende partijen is het plan niet opgesteld om gebruikers te straffen voor hun daden, maar om ze te leren dat het schenden van copyright-rechten wel strafbaar is. Na de zesde strike kunnen providers verschillende maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het knijpen van de internetsnelheid of doorverwijzing naar een bepaalde pagina waar de gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met de provider. Het is providers niet toegestaan om de toegang tot het telefoonnetwerk, e-mail-verkeer en veiligheids- en gezondheidsservices volledig te ontzeggen.